Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

"ΚΑΙΡΟΣ": "Οχι στον αποκλεισμό θεολόγων από την επιμόρφωση ΤΠΕ-2"


Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ» απηχώντας τις απόψεις της θεολογικής εκπαιδευτικής κοινότητας που διακονεί στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρεί τον αποκλεισμό των μελών της - θεολόγων εκπαιδευτικών - από την β΄ φάση της επιμόρφωσης στα προγράμματα Τ.Π.Ε., ως βεβιασμένη επιλογή και ατυχή απόφαση.

Η εμπειρία του Συνδέσμου από το «προφίλ» μόνο των μελών του, αποκαλύπτει ότι δεκάδες συναδέλφων μας, διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα για την ένταξή τους στη β΄ φάση της επιμόρφωσης, γεγονός που αποδεικνύεται από το πλήθος των προσωπικών ιστοτόπων, που έχουν δημιουργήσει και λειτουργούν με αξιοσημείωτη αναγνωρισιμότητα και υψηλή επισκεψιμότητα. Οι ιστότοποι αυτοί διακρίνονται τόσο για την άρτια τεχνικά εικόνα τους όσο και για την ποιότητα των δημοσιεύσεων, που αφορούν κυρίως στην αναβάθμιση, ανανέωση και εμπλουτισμό της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στην εκπαίδευση χωρίς να αφίστανται της ενημέρωσης και πληροφόρησης με την ανάδειξη και άλλων, ευρύτερου θεολογικο - εκκλησιαστικού αλλά και εκπαιδευτικού-επιστημονικού ενδιαφέροντος, θεμάτων.


Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την ασφαλή εκτίμηση, ότι οι συνάδελφοι θεολόγοι πρωτοπορούν στη χρήση των ΤΠΕ., όχι μόνο για προσωπική χρήση, αλλά εξυπηρετώντας με αποτελεσματικότητα, ευρηματικότητα και πρωτοτυπία τον κύριο σκοπό της δράσης τους στο σχολείο σήμερα, θέτουν ταυτόχρονα σοβαρή υποθήκη για την υποστήριξη του μαθήματος στο μελλοντικά σχεδιαζόμενο Νέο Σχολείο, που όπως ήδη διαφαίνεται πλειοδοτεί υπέρ της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό, την διεκπεραίωση αλλά και την αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας.

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ» ελπίζει ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα επανεξετάσει το ζήτημα αυτό, καθώς μόνο η άγνοια των σχετικών στοιχείων προσφέρει κάποια δικαιολογία για τον αποκλεισμό των θεολόγων εκπαιδευτικών από τη β΄ φάση της επιμόρφωσης.

Τούτου δοθέντος δεν πρέπει επιπλέον να παραγνωριστεί το γεγονός, ότι η απόφαση αυτή πλήττει έμμεσα και το κύρος του κλάδου στον εργασιακό του χώρο, καθώς αποστερεί από τα ικανότατα μέλη του, την τυπική αναγνώριση των προσόντων στον τομέα των ΤΠΕ, με άμεσο αντίκτυπο την καθυστέρηση της υπηρεσιακής τους εξέλιξης και αναβάθμισης.

Τα μέλη της θεολογικής εκπαιδευτικής κοινότητας που είτε εντάχθηκαν στο Σύνδεσμό μας είτε επέλεξαν άλλο χώρο για την εκπροσώπησή τους, διακρίνονται- στην πλειοψηφία τους- για τον δυναμικό τους ρόλο στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν αλλά ταυτόχρονα και για τις δημιουργικές ανησυχίες σχετικά με την παιδευτική τους αποστολή. Με γνώσεις και ικανότητες που υπερβαίνουν το μέσο όρο των προδιαγραφών για ένα εκπαιδευτικό του σημερινού σχολείου, με τεχνικές δεξιότητες και καλλιτεχνικές ευαισθησίες, με επιστημονική επάρκεια και μεταπτυχιακούς τίτλους, διεκδικούν την αναγνώριση και από την Πολιτεία, που οφείλει πρωτίστως με δική της πρωτοβουλία να επιλέγει τους ικανούς και αρίστους για την προαγωγή και εξυπηρέτηση των επιλογών και των στόχων της.


                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γ. Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου