Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

Παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου για θεολόγους - θρησκευτικά

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ THΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΗΤΑ:

Διορισμούς θεολόγων στα Δημοτικά

Σχολεία σε Μητροπόλεις και Μουσεία *


* Τμήμα επιμόρφωσης θεολόγων στη περιφέρεια Θεσσσαλίας με έδρα τη Λάρισα σχεδιάζει να συστήσει η Θεολογική του ΑΠΘ

Tο διορισμό θεολόγων – και – στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος, όπως συμβαίνει με τους καθηγητές ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής και μουσικής για τα αντίστοιχα μαθήματα, ζητά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με έγγραφο που απηύθυνε προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αρη Σπηλιωτόπουλο.

Η Ιερά Σύνοδος με το υπ’ αριθμ. 4312/3-3-2009 έγγραφό της, το οποίο υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, θέτει στον κ. Σπηλιωτόπουλο σειρά αιτημάτων για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου των θεολόγων και κυρίως για την αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει τους νέους πτυχιούχους, ενώ παράλληλα ζητά την έκδοση εγκυκλίου με την οποία θα κατοχυρώνεται, βάσει και της συνταγματικής επιταγής, η υποχρεωτικότητα παρακολούθησης του μαθήματος για τους Ορθοδόξους χριστιανούς. Αναλυτικότερα η ΔΙΣ στο έγγραφό της αναφέρει:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δ.Ι.Σ.

«Προς τον Eξοχώτατον κ. Aριστόβουλον Σπηλιωτόπουλον, Υπουργόν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενταύθα.

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 5ης μηνός Φεβρουαρίου έ.ε, διεξήλθεν τα Πορίσματα - Προτάσεις της Ημερίδος «Εκκλησία και Θεολόγοι», η οποία διεξήχθη με την συνεργασίαν της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, την 22αν Νοεμβρίου 2008 εις το Διορθόδοξον Κέντρον της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης και απεφάσισεν όπως παρακάλεση υμάς να εξετάσητε, εις το πλαίσιον της αρμοδιότητος υμών, την δυνατότητα της ικανοποιήσεως των εξής προτάσεων:

α) Αύξησις του αριθμού των κατ' έτος διοριζομένων Θεολόγων προκειμένου να καλυφθή η αδιοριστία 4.000 και πλέον πτυχιούχων Θεολογίας.

β) Αύξησις των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών εις την Δευτεροβάθμιον, Γενικήν, Τεχνικήν καί Έπαγγελματικήν Έκπαίδευσιν.

γ) Διορισμός Θεολόγων και εις την Πρωτοβάθμιον Έκπαίδευσιν διά την διδασκαλίαν του μαθήματος των Θρησκευτικών, ως συμβαίνει με τους Καθηγητάς Ξένων Γλωσσών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής διά τα αντίστοιχα μαθήματα.

δ) Δυνατότης συμμετοχής των πτυχιούχων τής Θεολογίας εις διαγωνισμούς, εις τους οποίους μετέχουν και οι πτυχιούχοι των λοιπών Θεωρητικών Σχολών.

ε) Αξιοποίησις Θεολόγων εις τον Θρησκευτικόν Τουρισμόν.

στ) Διορισμός 100 Θεολόγων εις το ποιμαντικόν έργον της Εκκλησίας, κατόπιν προτάσεως των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων.

ζ) Διορισμός Θεολόγων ως ξεναγών Μουσείων ή Εκθέσεων Βυζαντινών ή Μεταβυζαντινών Κειμηλίων.

Προς τούτοις, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισεν όπως και αύθις έκφραση την παγίαν θέσιν Αυτής περί της υποχρεωτικής διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Χριστιανούς Ορθοδόξους μαθητάς, ως και το Σύνταγμα ορίζει, και παρακάλεση υμάς όπως αγαθυνόμενος αποστείλητε σχετικήν διευκρινιστικήν Έγκύκλιον.

Επί δε τούτοις, έχοντες δι' ελπίδος ότι εν τω εγνωσμένω σεβασμώ υμών προς την Έκκλησίαν θέλετε ικανοποιήσει δικαίως τα ως είρηται. αιτήματα και επικαλούμενοι, επί την υμετέραν Εξοχότητα πλουσίαν την Χάριν του Θεού και το άπειρον Αυτού έλεος, διατελούμεν μετ' ευχών διαπύρων».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Τη άποψή του περί επιτακτικής ανάγκης διορισμού θεολόγων καθηγητών για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία, διετύπωσε και ανέλυσε ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, καθηγητής Παιδαγωγικής κ. Ιωαν. Κογκούλης, μιλώντας προχθές στην εκπομπή «Θεολογία και Κοινωνία» της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας (96,3 FM) και στον δημοσιογράφο – θεολόγο κ. Χάρη Ανδρεόπουλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικό ρεπορτάζ με το υπόμνημα που κατέθεσε στο ΥΠΕΠΘ ο κοσμήτορας της Θεολογικής δημοσιεύθηκε στη «Ελευθερία» (27/3/09, σελ. 12).

Υπενθυμίζεται ότι ο κοσμήτορας της Θεολογικής του ΑΠΘ σε επιστολή που απηύθυνε προς τον υπ. (και η οποία, ολόκληρη, δημοσιεύεται στο ιστολόγιο της Ενωσης Θεολόγων ν. Λάρισας,

http://theologylar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html) αναφέρει πως «διαπιστώνει ότι υπάρχει μια σαφής τάσης περιθωριοποίησης του μαθήματος των Θρησκευτικών και κατ’ επέκταση της ελληνορθόδοξα προσανατολισμένης Παιδείας» καθώς επίσης ότι «σημαντικός ίσως αριθμός δασκάλων δεν επιθυμεί να διδάξει το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Κατόπιν τούτων ο κοσμήτορας της Θεολογικής εισηγείται στον υπουργό Παιδείας το μάθημα των Θρησκευτικών να διδάσκεται στο Δημοτικό Σχολείο: α) Από Θεολόγους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους προς τούτο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και, β) Η δίωρη διδασκαλία του να επεκταθεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, όπως συμβαίνει σε αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(πχ Γερμανία, Κύπρο κλπ). «Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να επισημάνω», υπογραμμίζει ο κ. Κογκούλης, «ότι δεν είναι δυνατόν ο Ελληνικός λαός να ανέχεται την σαφώς διαφαινόμενη τάση και επιθυμία μιας δυναμικής μειοψηφίας να αποχρωματίσει την Παιδεία μας σταδιακά και να την αποκόψει από τις ρίζες της».

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Τέλος, ο κ. Κογκούλης μιλώντας χθές στην «Ε» ανέφερε ότι η Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ είναι διατεθειμένη να συμβάλλει στη περαιτέρω ακαδημαϊκή αναβάθμιση των αποφοίτων της και γι΄αυτό το σκοπό προωθεί τη ίδρυση επιμορφωτικών τμημάτων "Δια Βίου Εκπαίδευσης" για υπηρετούντες στη Β/βάθμια εκπαίδευση θεολόγους καθηγητές, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να ιδρυθούν αντίστοιχα τμήματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλους) που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών (στα Δημοτικά). Επεσήμανε μάλιστα ότι σχεδιάζεται να λειτουργήσουν επιμορφωτικά τμήματα εξακτινωμένα στις περιφέρειες, και σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται τμήμα για τη Θεσσαλία, με έδρα στη Λάρισα.


ΧΑ.ΑΝ.


* ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ στην εφημ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ν. Λάρισας (Τρίτη, 31/03/2009, σελ. 18)

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009

"Προς μια Οικουμενική διακήρυξη για την Ειρήνη και την Καταλλαγή. Μια Ορθόδοξη Συμβολή", Ημερίδα στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, στο Βόλο.

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος & Αλμυρού
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 και ώρα 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας (Μελισσιάτικα), Ημερίδα με θέμα:

«Προς μια Οικουμενική Διακήρυξη για την Ειρήνη και την Καταλλαγή. Μια Ορθόδοξη Συμβολή»

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δρ. Κωνσταντίνος Ζάρρας (Λέκτωρ Θεολογικής Σχολής Αθηνών), Δρ. Αγγελική Ζιάκα (Λέκτωρ Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.), Δρ. Στέλιος Τσομπανίδης (Λέκτωρ Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.), Δρ. Ελένη Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη (Συνεργάτης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών), Υπ. Δρ. Νίκος Ασπρούλης (Συνεργάτης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών).

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC) «Δεκαετία για την Υπέρβαση της Βίας» (2001-2010). Οι κατά τόπους Εκκλησίες, Θεολογικές Σχολές, Ινστιτούτα και Οργανισμοί καλούνται να συντάξουν μια Διακήρυξη για την Ειρήνη, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους για την υπέρβαση κάθε μορφής βίας και τη μεταμόρφωση του κόσμου σε κοινωνία σεβασμού, αλληλεγγύης, αρμονικής συνύπαρξης και αγάπης. Το καίριο ερώτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες όλες οι χριστιανικές παραδόσεις σήμερα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, είναι το πως μπορούν να συμβάλουν με την παρουσία τους, το λόγο, τον πλούτο της παράδοσης τους και το ποιμαντικό τους έργο στην άμβλυνση και την εξάλειψη των φαινομένων βίας ∙ πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και συνθήκες ειρήνης, ελπίδας, μετάνοιας και αγάπης σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από συνεχή διάσπαση και διαίρεση∙ πώς θα καταφέρουν, αξιοποιώντας τα θετικά επιτεύγματα της εποχής μας, να επικαιροποιήσουν το μήνυμά τους και να επαναπροσδιορίσουν κριτικά τα μέσα και τις μεθόδους επικοινωνίας που χρησιμοποιούν.

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, πιστή στο όραμα «της των πάντων ενώσεως», με την διοργάνωση της Ημερίδας επιθυμεί να συμβάλει για μια ακόμη φορά στο Διάλογο. Οι εισηγήσεις (και κατ’ επέκταση οι συζητήσεις) της Ημερίδας θα βοηθήσουν στην ανάδυση και ανάδειξη των Ορθόδοξων απόψεων, θέσεων, αντιλήψεων και δράσεων περί ειρήνης, οι οποίες υπάρχουν πλούσιες τόσο στη βιβλική και την πατερική μας παράδοση, όσο και στην εμπειρία και το βίωμα της σύγχρονης εκκλησιαστικής κοινότητας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κα Ελένη Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη, τηλ. 24210 93572,3 Φαξ: 24210 77115.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HMΕΡΙΔΑΣ

Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

Πρωινή συνεδρία

10.30- 11.00: Έναρξη-χαιρετισμοί

11.00-11.30: Γιατί η ειρήνη αποτελεί προτεραιότητα για τις Εκκλησίες και τις κοινωνίες σήμερα; Δρ. Ελένη Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη, Συνεργάτης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

11.30-12.00: Οι Εκκλησίες σε αναζήτηση μιας 'δίκαιης ειρήνης' σε εποχή παγκοσμιοποίησης,
Δρ. Στέλιος Τσομπανίδης, Λέκτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

12.00-13.00: Συζήτηση

13.00-15.00: Γεύμα

Απογευματινή Συνεδρία

15.00-15.30: ‘Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν’ (Ιω. 14,27). Χρήσεις, αποχρώσεις και διαστάσεις του όρου ‘ειρήνη’ κατά την εποχή του Χριστού, Δρ. Κωνσταντίνος Ζάρρας, Λέκτορας Θεολογικής Σχολής Αθηνών

15.30-16.00: Θεμελιακές προϋποθέσεις για μια (ορθόδοξη) θεολογία της καταλλαγής, Νίκος Ασπρούλης, Μ.Sc. , υπ. Δρ. Θεολογίας, Συνεργάτης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

16.00-16.30: Διάλειμμα-Καφές

16.30-17.00: Η Υπέρβαση της Βίας και η Κατίσχυση της Ειρήνης. Κοινή αναφορά και επιταγή στο Διαθρησκειακό διάλογο και στα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, Δρ. Αγγελική Ζιάκα, Λέκτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

17.00-18.00: Συζήτηση

18.00: Λήξη ημερίδας

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Eικαστικές τέχνες και θρησκευτικό μάθημα"ΟΧΗΜΑ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Η αξία της εικόνας στο θρησκευτικό μάθημα

* Σεμινάριο θεολόγων στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πως πρέπει να γίνει η ανάγνωση της εικόνας ή η κριτική προσέγγιση ενός έργου τέχνης; Πως θα ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές ώστε να αποκτήσουν τα «κλειδιά» που θα δίνουν την πρόσβαση στο να μπορούν να κάνουν τη βασική ανάγνωση του έργου που παρατηρούν – να διαβάζουν μέσα από την οπτική «γραμματική» και το «συντακτικό» της εικόνας, να ξεκλειδώνουν τα νοήματα που περιέχει και τους συμβολισμούς της;

Aπαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δόθηκαν στο επιστημονικό σεμινάριο για την προσέγγιση θεμάτων του θρησκευτικού μαθήματος με όχημα τις εικαστικές τέχνες το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ι. Μητρόπολης Δημητριάδος, στο συνεδριακό κέντρο Θεσσαλίας, στα Μελισσιάτικα του Βόλου.

Ειδικά για το μάθημα στην Α’ και Β’ Γυμνασίου παρουσιάσθηκε η ποικιλία των έργων που φανερώνουν την εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης από τα Παλαιοχριστιανικά στα Κομνήνεια και τα έργα του 14ου και 15ου αιώνος, μέχρι τα Μεταβυζαντινά και τα έργα του 20ου αιώνος, όπως είναι αυτά του Αγ. Αστεριάδη καθώς και των νεώτερων αγιογράφων που συμβάλλουν στην εξέλιξη και στο διάλογο της βυζαντινής τέχνης με σύγχρονα αισθητικά ζητήματα.

* Στο σενάριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Απριλίου, διδάσκουν ως επιμορφωτές οι συγγραφείς του βιβλίου Θρησκευτικών της Α’ Γυμνασίου κ.κ. Ολγα Γριζοπούλου δρ. Θεολογίας και Πηγή Καζλάρη, πρ. Σχολική Σύμβουλος, ο συγγραφέας του βιβλίου Θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου κ. Απ. Μπάρλος, M. Sc. Θεολογίας και η κ. Βάσω Γώγου, θεολόγος – φιλόλογος, εκπαιδευτικός πολιτισμικής και αισθητικής αγωγής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας. Υπεύθυνος γραμματειακής υποστήριξης του σεμιναρίου είναι ο θεολόγος καθηγητής κ. Χρήστος Παρίσης.

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009

"Οικογένεια και σχολείο", στο Ρ/Σ της Ιεράς Μητρόπολης


ΣΤΟ Ρ/Σ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ:

Οικογένεια και σχολείο

«Οικογένεια και σχολείο, δύο θεσμοί που στηρίζουν τους νέους», είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής «Θεολογία και Κοινωνία», η οποία μεταδίδεται από το Ρ/Σ της Ι. Μητρόπολης Λάρισας (96,3 FM) κάθε Παρασκευή στις 6 μ.μ.

* Καλεσμένος στο studio της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας για τη σχετική συζήτηση με τον δημοσιογράφο - θεολόγο κ. Χάρη Ανδρεόπουλο είναι ο κ. Νικόλαος Φασέγκας. θεολόγος – φιλόλογος, στέλεχος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Δ/νσης Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Λάρισας.

(Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητρόπολης http://www.imlarisis.gr/live.php , που σημαίνει ότι ακούγεται, μέσω του διαδικτύου, σ' όλη την Ελλάδα. Οι ακροατές μπορούν να καταθέτουν τις τυχόν απορίες, τα ερωτήματα και τις απόψεις τους, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στο τηλ. 2410 - 624926)

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009

Το θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Ι. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Το θρησκευτικό μάθημα

στο σχολείο του 21ου αιώνα

* Υλοποιείται, υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο πλαίσιο προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη σύγχρονη διδακτική

Toυ Χάρη Ανδρεόπουλου *

Το θρησκευτικό μάθημα, σχεδιασμένο άλλοτε για να λειτουργήσει στο πλαίσιο μιας κλειστής μονοπολιτισμικής παραδοσιακής κοινωνίας, καλείται σήμερα να εκπληρώσει την αποστολή του εν μέσω μιας ανοιχτής κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από την αρχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, από την ετερότητα και την έντονη κινητικότητα, τόνισε ο συντονιστής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Ι. Μητρόπολης Δημητριάδος, δρ. Θεολογίας, Παντελής Καλαϊτζίδης, χαιρετίζοντας το εν εξελίξει επιστημονικό σεμινάριο θεολόγων που διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στα Μελισσιάτικα.

Ο κ. Καλαϊτζίδης ανέφερε ότι το σεμινάριο αποσκοπεί να προσφέρει ενημέρωση και κατάρτιση για σύγχρονα θέματα που αφορούν τους θεολόγους, όπως η συζήτηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που φαίνεται να δυσκολεύουν τη συνεργασία και επικοινωνία τους με τους σύγχρονους μαθητές, η ανάδειξη της σημασίας του θεολογικού αντικειμένου για την εκπαίδευση του σύγχρονου ανθρώπου στο σχολείο του 21ου αιώνα, ή ακόμη η κατανόηση των νέων δεδομένων γύρω από το μάθημα των Θρησκευτικών, και μάλιστα αυτών που σχετίζονται με τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια με τη διαφορετική «λογική», και το κυριότερο, με το πώς θα διδάξουμε «Θρησκευτικά» ως υποχρεωτικό σχολικό μάθημα σε παιδιά με διαφορετική πολιτιστική προέλευση, αλλόθρησκα ή θρησκευτικά αδιάφορα.

Είναι πολύ σημαντική για μας τους θεολόγους, υπογράμμισε - και μάλιστα εν όψει των συντελουμένων κοσμογονικών αλλαγών και ανακατατάξεων – η συνεχής παρακολούθηση των νέων προβληματισμών και συζητήσεων στο χώρο της επιστήμης μας, η στοιχειώδης έστω επαφή με τον πυρήνα του ορθόδοξου θεολογικού προβληματισμού που αναπτύσσεται στις μέρες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η κατανόηση του διαλόγου που επιχειρεί η θεολογία με τη θύραθεν διανόηση, με τα νέα ρεύματα σκέψης και τέχνης και το σεμινάριο έρχεται ακριβώς να υπηρετήσει αυτή τη στόχευση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των θεολόγων καθηγητών. Αποτελεί ματαιοπονία, τόνισε ο κ. Καλαϊτζίδης, να νομίζουμε ότι στις σύγχρονες απαιτητικές συνθήκες μπορεί ο θεολόγος να σταθεί στη τάξη και το σχολείο με μόνο εφόδιο το πτυχίο που έλαβε πριν πολλά χρόνια…», για να καταλήξει λέγοντας ότι στις μέρες μας αυτό που επειγόντως χρειάζεται ο θεολόγος καθηγητής δεν είναι η συνέχιση της γνωστής ρητορικής, αλλά μετριοπάθεια, σπουδή και σοβαρότητα, διεύρυνση του επιστημονικού και παιδαγωγικού του ορίζοντα, συνεχή επιμόρφωση που να στοχεύει κυρίως σε αλλαγές στο γνωστικό, συναισθηματικό και αξιολογικό επίπεδο.

- Σημειώνεται ότι το επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο έχει θέμα «Μπροστά στις σύγχρονες ανάγκες του μαθήματος των Θρησκευτικών: βελτιώνουμε τη διδακτική μας πράξη», χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες, ως εξής: 1) Δημιουργική διδασκαλία του βιβλικού κειμένου, 2) Η βιωματική μάθηση ως δυναμικό περιβάλλον μάθησης για το θρησκευτικό μάθημα (Θ.Μ.), 3) Προσεγγίζοντας θέματα του Θ.Μ. με όχημα τις εικαστικές τέχνες, 4) Κατανοώντας τις ευκαιρίες και δυνατότητες εφαρμογής της διαθεματικότητας στο Θ.Μ., 5) Η αξιολόγηση ως δυνατότητα για έλεγχο και βελτίωση της διδασκαλίας του Θ.Μ., και 6) Η θρησκευτική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: υπάρχουσα κατάσταση - τάσεις - προοπτικές.

* Στο σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, τελεί υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Απριλίου, διδάσκουν ως επιμορφωτές οι συγγραφείς του βιβλίου Θρησκευτικών της Α’ Γυμνασίου κ.κ. Ολγα Γριζοπούλου δρ. Θεολογίας και Πηγή Καζλάρη, πρ. Σχολική Σύμβουλος, ο συγγραφέας του βιβλίου Θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου κ. Απ. Μπάρλος, M. Sc. Θεολογίας και η κ. Βάσω Γώγου, θεολόγος – φιλόλογος, εκπαιδευτικός πολιτισμικής και αισθητικής αγωγής. Υπεύθυνος γραμματειακής υποστήριξης είναι ο θεολόγος καθηγητής κ. Χρήστος Παρίσης.

* Ο Χάρης Ανδρεόπουλος είναι είναι Γεν. Γραμματέας της Ενωσης Θεολόγων ν. Λάρισας

Τρίτη 10 Μαρτίου 2009

Θεολογικό συνέδριο στη Κύπρο

ΣΤ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΕΛΜΕΚ

"Η πρόκληση των νέων αναλυτικών
προγραμμάτων και το μάθημα των Θρησκευτικών"

Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ' - Λευκωσία,

Αίθουσα Ξενοδοχειακού τμήματος

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσέλευση Συνέδρων : 8.30΄ – 9.00΄
Χαιρετισμοί – Έναρξη εργασιών: 9.00΄ – 9.30΄
Προσευχή
Χαιρετισμός του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Ιερώνυμο Πυλιώτη, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

· Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ κ. Λένια Σεμελίδου.
· Προσφώνηση και κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Σπύρο Φωτίου.

1η Εισήγηση: 9.30΄ – 10.30΄

«Η φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για το δημόσιο σχολείο»

Εισηγητής:

κ. Γεώργιος Τσιάκαλος, Καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα.

Συντονιστής: κ. Δημήτριος Καππαής, Μέλος του Συνδέσμου Θεολόγων.
Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις συνέδρων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΔΕΞΙΩΣΗ : 10.30΄ – 11.00΄

2η Εισήγηση: 11.00΄ – 12.00΄

«Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών»
Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Ιωαννίδη-Κουτσελίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συντονιστής: κ. Σταύρος Φωτίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις συνέδρων

3η Εισήγηση: 12.00΄ – 13.00΄

«Εναλλακτικές δυνατότητες και προϋποθέσεις για ένα νέο προσανατολισμό του θρησκευτικού μαθήματος στο δημόσιο σχολείο»
Εισηγητής: κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας.

Συντονιστής: κ. Θεόδωρος Κυριακού, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Θεολόγων.
Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις συνέδρων

Πορίσματα – Λήξη Συνεδρίου: 13.00΄ – 13.15

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009

Hμερίδα για το θρησκευτικό μάθημα στη Σπάρτη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 10-3-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 3,30 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα εξ αιτίας των
αγροτικών κινητοποιήσεων Ημερίδα με θέμα : «Το μάθημα των θρησκευτικών
στο σύγχρονο σχολείο . Θέσεις και αντιθέσεις . Προοπτικές
» .
Η Ημερίδα υλοποιείται από το Γραφείο της Σχολικής Συμβούλου των θεο-
λόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου και τίθεται υπό την αιγίδα και ευλογία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κου Ευσταθίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
3,30 – 4,00 μ.μ. Προσέλευση – εγγραφές συνέδρων.
4,00 - 4,30 μ.μ. - Ευλογία και χαιρετισμός υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου.
- Χαιρετισμός υπό της Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του Π. Α. κ. Ελένης Χριστινάκη – Παπακώστα.
- Χαιρετισμός υπό του Περιφ. Δ/ντού Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου κ.Νικολάου Μαραμπέα.
- Χαιρετισμός υπό της Προϊσταμένης του Τμ. Επιστ. και Παιδ. Καθ. Δ.Ε. Πελοποννήσου κ. Ειρήνης Μουτζούρη - Μανούσου.
- Προλογίζει η Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων κ. Αικατερίνη–Μαρία Αλεξ. Μπαλή.
4,30 - 6,20 μ.μ. Εισηγήσεις (ανά 20 λεπτά).

1. Συνταγματική και νομική κατοχύρωση του μαθήματος των Θρησκευτικών στην ελληνική εκπαίδευση. {-Θεσμική ανάλυση. -Θέσεις Ανεξάρτητων Αρχών. Κριτική και σχετικές δικαστικές αποφάσεις]. Εισηγητής: κ. Ειρήνη Χριστινάκη – Γλάρου, Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Κοινωνιολογική διάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Εισηγητής: κ. Απόστολος Νικολαΐδης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Εκπαιδευτικοί Θεολόγοι και ποιμαντική της τοπικής Εκκλησίας.
Εισηγητής : π. Γεώργιος Ευθυμίου, Επικ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάλειμμα 10 λεπτών

4. Το μάθημα των Θρησκευτικών μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού. Εναλλα-κτικές προσεγγίσεις της θρησκευτικής ετερότητας στο δημόσιο σχολείο.
Εισηγητής: κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

5. Εγκύκλιοι διαταγές του ΥΠΕΠΘ για τη διδασκαλία του μαθήματος και συναφή με τη θρησκευτικότητα στο σχολείο ζητήματα. [Προσευχή, ανάρτηση εικόνων, εκκλησιασμός κλπ.].
Εισηγητής: κ. Ηλίας Φραγκόπουλος, τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε., Αντιπρόεδρος ΠΕΘ

6,20 – 7,20 μ.μ. Συζήτηση –Λήξη.