Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

«Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση». Τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "Θεολογία"


Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόμος 85, τεῦχος 2, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2014), τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὰ ἄρθρα τοῦ α´ μέρους τοῦ ἀφιερώματος μὲ θέμα: «Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση». Στὸ Προλογικὸ μὲ τίτλο «Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοση» ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἀποτυπώνει μὲ συντομία τὸ περίγραμμα τῆς ὀργανικῆς σχέσης μεταξὺ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς λατρεύουσας κοινότητας καὶ τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν πρώτη μελέτη τοῦ ἀφιερώματος μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν πρωτολογία στή "λειτουργικὴ 'ἐσχατολογία"», ὁ Γεώργιος Πατρῶνος ἐπιχειρεῖ μιὰ ἐπισκόπηση τῶν περὶ ἐσχατολογίας σύγχρονων σχολῶν καὶ τάσεων στὸ πλαίσιο τῆς (δυτικῆς) χριστιανικῆς θεολογίας, ἀντιπροτείνοντας τὴν ἐκδοχὴ τῆς λειτουργικῆς ἐσχατολογίας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀφετηρία καὶ ἐπίκεντρο τὴ λειτουργικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Πορφύριος Νταλιάνης στὴ μελέτη του μὲ τίτλο «Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἑρμηνευτικὴ καί "Κανονικὴ Ἑρμηνεία" (Canonical Approach)», ἀφοῦ ἀναφερθεῖ σὲ σταθμοὺς τῆς ἀκαδημαϊκῆς βιβλικῆς ἑρμηνευτικῆς (μελέτες πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν σὲ ἑλληνόφωνα θεολογικὰ περιοδικὰ κ.ἄ.) καὶ σὲ ἐπιμέρους ἐξελίξεις στὸν χῶρο τῆς ἑρμηνευτικῆς (π.χ. ὑπέρβαση ἀκραίου ἱστορισμοῦ), θὰ ἀναφερθεῖ στὴ λεγόμενη "κανονικὴ ἑρμηνεία" (ἑρμηνεία περικοπῆς ὑπὸ τὸ φῶς τῶν βιβλίων ὁλόκληρου τοῦ Κανόνα καὶ στὴν προοπτικὴ τῆς κοινότητας), ἐπισημαίνοντας τὶς θετικὲς ἐπενέργειες ποὺ θὰ εἶχε ἡ χρήση της στὸ πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης ἑρμηνευτικῆς. 

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Mετατάξεις θεολόγων εκπαιδευτικών σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων


Μετατάξεις θεολόγων εκπαιδευτικών (ΠΕ01) σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων προβλέπει το Άρθρο 24 του Σχεδίου νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων» που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή στις 18/09/2014. Ειδικότερα το άρθρο 24 προβλέπει:

"Θεολογία και σύγχρονη Φυσική" - Επιστημονικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη


Ο Θεός Γεωμέτρης. Μινιατούρα χειρογράφου της Βίβλου (13ος αι.)
Ο Θεός Γεωμέτρης. Μινιατούρα χειρογράφου της Βίβλου (13ος αι.)
Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (A.Π.Θ.) διοργανώνει μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) διήμερο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2014.

Ο τίτλος του Συνεδρίου είναι “Θεολογία και Σύγχρονη Φυσική: Ο άνθρωπος ανάμεσα στο μυστήριο του Θεού και το μυστήριο του Σύμπαντος” και θα πραγματοποιηθεί γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Λάρισας "Κων. Κούμας"


Οι πρώτες προσπάθειες για την δημιουργία βιβλιοθήκης στην Λάρισα ξεκινούν το 1891, δέκα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τους Τούρκους το 1881. Tο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου 1891 επί δημαρχίας  Διονυσίου Γαλάτη  αποφάσισε να προβεί «εις την αγοράν 500 τόμων της Βιβλιοθήκης Αχιλλέως Περραιβού περιλαμβανούσης διάφορα αξίας ιστορικά και φιλοσοφικά βιβλία αντί 5000 δρχ. και κατόπιν μεσολαβήσεως της Βασιλικής Νομαρχίας Λαρίσης, προκειμένου να δωρήση ο Δήμος ταύτην εις το ενταύθα Γυμνάσιον ή Διδασκαλείον». Εκείνη η βιβλιοθήκη αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Β. Καλογιάννη, «τον πρωταρχικό πυρήνα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λαρίσης, οι ρίζες της δημιουργίας της οποίας ανάγονται στα πρώτα «Κιτάπια» – Δευτέρια και Κώδικες της Χριστιανικής Κοινότητος Λαρίσης, επί Τουρκοκρατίας». Έκτοτε συναντάμε στα πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων και άλλες τέτοιες αποφάσεις αγοράς βιβλίων για την δημιουργία Βιβλιοθήκης. Οι προσπάθειες όμως αυτές παραμένουν ημιτελείς.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας ιδρύθηκε με την απόφαση 435/1939 της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου Λάρισας. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με το από 26/4/1940 Βασιλικό Διάταγμα «περί συστάσεως ιδίου νομικού προσώπου βιβλιοθήκης του Δήμου Λαρίσης» που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 140 τεύχος ΦΕΚ της 6ης Μαΐου 1940. Στην πρώτη διοικητική επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λάρισας συμμετείχαν οι Στυλιανός Αστεριάδης, Δήμαρχος Λάρισας, ως Πρόεδρος, Δημήτριος Χατζηγιάννης, Αγαμ. Αστεριάδης, Κων/νος Μακρής και Π. Παπαβασιλείου ως μέλη.