Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Ανδρεοπούλου, Χαραλάμπους, «Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967 – 1974. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση», Πρόλογος: Ι. Μ. Κονιδάρης, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2017, σσ. 424
Είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες κρίσεις στις σχέσεις Εκκλησίας–Πολιτείας στη Ελλάδα συνέπεσαν με ανώμαλες περιόδους της πολιτικής της ιστορίας. Ταυτόχρονα, συνδέθηκαν με τη δημιουργία αρχιεπισκοπικών ζητημάτων, κάτι μάλλον αναμενόμενο ως εκ της σημασίας που διαδραματίζει το πρόσωπο του «Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος» στα πολιτικά πράγματα.
            Σε μια από τις πλέον σκοτεινές και δυσερμήνευτες περιόδους της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας αναφέρεται το παρόν βιβλίο που έρχεται να ρίξει φώς στις σχέσεις της διοικούσας Εκκλησίας και της Πολιτείας της περιόδου 1967 - 1974, όπως αυτές διαμορφώθηκαν υπό το κράτος της εγκαθιδρυθείσας την 21η Απριλίου 1967 επτάχρονης δικτατορίας. Το 424 σελίδων βιβλίο εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επίκεντρο» της Θεσσαλονίκης (σειρά «Ιστορία και Κοινωνία»). 
Με ενδελεχή έρευνα πηγών και βιβλιογραφίας ο Χάρης Ανδρεόπουλος πραγματεύεται το πρόβλημα, εξετάζοντας και αναλύοντας ζητήματα της εν λόγω περιόδου που αφορούσαν την νομοκανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας και τον βαθύ τραυματισμό της (σήμερα συνταγματικά κατοχυρωμένης) αυτοδιοικήσεώς της από σωρεία παρεμβάσεων της δικτατορίας στα εσωτερικά της, που αποσκοπούσαν στον έλεγχο της εκκλησιαστικής διοικήσεως ώστε να υπηρετηθούν οι ιδεολογικές σκοπιμότητες του καθεστώτος.
Προσεγγίζοντας το όλο ζήτημα επί τη βάσει ιστορικών και νομοκανονικών κριτηρίων, ο συγγραφέας αναδεικνύει, αξιολογεί και ερμηνεύει τις ποικίλες διαστάσεις και προεκτάσεις που είχε η προβληματική αυτή σχέση στη διοίκηση και στη ζωή της ελλαδικής Εκκλησίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της Επταετίας και σε αμφότερες τις φάσεις της: επί Γ. Παπαδοπούλου, με αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο Κοτσώνη, και επί Δ. Ιωαννίδη με αρχιεπίσκοπο τον  Σεραφείμ Τίκα.  Ως ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα αντιμετωπίζονται το θέμα της διαταραχθείσας κατά το διάστημα της πρώτης φάσης της δικτατορίας (1967 – 1973) νομοκανονικής σχέσης της ελλαδικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το θέμα των δώδεκα εκπτώτων – «ιερωνυμικών» λεγομένων – Μητροπολιτών που δημιουργήθηκε στη δεύτερη φάση της δικτατορίας (Νοέμβριος 1973 – Ιούλιος 1974).  
Στο βιβλίο παρουσιάζονται, επίσης, και αναλύονται οι πολιτικές με τις οποίες στα πρώτα κρίσιμα χρόνια της μεταπολίτευσης, επί πρωθυπουργίας Κων/νου Καραμανλή (1974 – 1980), αντιμετωπίσθηκε και εξομαλύνθηκε η κρίση στην Εκκλησία, αλλά και θεμελιώθηκε ο εκδημοκρατισμός της με σειρά συνταγματικών διατάξεων και νομοθετημάτων που ρύθμισαν θετικά τόσο την εσωτερική της λειτουργία, όσο και τις σχέσεις της με την Πολιτεία.
Μία σημαντική μελέτη που βοηθά στην εξέταση, κατανόηση και ανάδειξη των αιτίων και των διαδικασιών μέσω των οποίων η Εκκλησία της Ελλάδος επηρεάσθηκε, συμμετείχε, έδρασε και επέδρασε στις πολιτικές εξελίξεις υπό το κράτος της επτάχρονης δικτατορίας 1967-1974. Το βιβλίο - η έκδοση του οποίου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967 - προλογίζει ο ομ. καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα έργο – σταθμό για την Εκκλησιαστική Ιστορία, αλλά και εφαλτήριο για περαιτέρω αναζητήσεις σε συναφείς κλάδους, όπως το Εκκλησιαστικό Δίκαιο ή / και η Πολιτική Ιστορία του τόπου μας». 

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος γεννήθηκε και ζει με την οικογένειά του στη Λάρισα. Υπηρετεί στη Β/θμια εκπαίδευση ως θεολόγος καθηγητής. Είναι διδάκτωρ Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Α.Π.Θ. και μέλος της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη θεμάτων της σύγχρονης πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας. Αρθρογραφεί στην «Ελευθερία» Λαρίσης, στο «Amen.gr» και στο προσωπικό του ιστολόγιο (http://religiousnet.blogspot.com).

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Κονιδάρη, Ιωάννη, Μ. "Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια", εκδ. Σάκκουλα, 2017, σσ. 300


Τα «Ιδιαίτερα εκκλησιασιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια» αποτελούν  ένα μοναδικό στη νομική βιβλιογραφία έργο του ομ. Καθηγητού του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Μ. Κονιδάρη, το οποίο διασαφηνίζει και επεξηγεί το ιδιαίτερο status των εν Ελλάδι διαφορετικών εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών και ειδικότερα των τελουσών υπό την κανονική εξάρτηση και άμεση πνευματική εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αποτελεί ήδη ένα πολύτιμο επιστημονικό βοήθημα για τους μελετητές και διδακτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές και το οποίο κυκλοφόρησε επικαιροποιημένο σε νέα (β΄) έκδοση, με τη συνεργασία  του Λέκτορος της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Γεωργίου Ι. Ανδρουτσόπουλου.

* Ολόκληρη η βιβλιοπαρουσίαση στο Αmen.gr

Σάββατο 27 Μαΐου 2017

"Η δικτατορία των συνταγματαρχών 1967-1974. Εσωτερικές και διεθνείς διαστάσεις". Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με αναφορά και στις επεμβάσεις της δικτατορίας στην Εκκλησία


Στόχος του συνεδρίου το οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ερευνητικό Ινστιτούτο του Παντείου Πανεπιστημίου) το τριήμερο 16-18.06.2017, Αθήνα (στο κτίριο του Παντείου, επι της οδ. Χίλλ 3 - 5, στην Πλάκα) είναι η μελέτη του τρόπου επιβολής της δικτατορίας, οι αντιδράσεις εναντίον του καθεστώτος, οι σχέσεις της χούντας με το διεθνές σύστημα, καθώς και η εξέταση της ελληνικής δικτατορίας σε συγκριτικό πλαίσιο, και ιδίως σε συνάφεια με παρόμοια καθεστώτα της ίδιας περιόδου στη νότια Ευρώπη και στη λατινική Αμερική.

Στο συνέδριο περιλαμβάνεται εισήγηση - ομιλία του ομ. Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου κ. Ιωάννη Μ. Κονιδάρη με θέμα: "Επιπτώσεις των επεμβάσεων της δικτατορίας στην Εκκλησία". 

* Κατεβάστε το πρόγραμμα

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Επιστημονική Hμερίδα με θέμα: "Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση: Μία νέα Μέθοδος Ανάλυσης Σχολικών Εγχειριδίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων. Εφαρμογές στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στο Μάθημα της Ιστορίας», στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ

 
Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του ιδίου Τμήματος διοργανώνουν την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση: Μία νέα Μέθοδος Ανάλυσης Σχολικών Εγχειριδίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων. Εφαρμογές στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στο Μάθημα της Ιστορίας». Η εν λόγω επιστημονική ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θεολογικού λόγου και τέχνης» που διοργανώνει το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ τον Μάιο του 2017.


Ώρα Έναρξης: 18:15′
Αίθουσα: Β” Αμφιθέατρο Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Για να δείτε την πρόσκληση της Ημερίδα κάντε κλικ ΕΔΩ
Για να δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας κάντε κλικ ΕΔΩ

Μετά το τέλος της ημερίδας θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Η "Ελευθερία" Λαρίσης για τα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά: "Πίστευε και ..ερεύνα!.."

...ευρηματικότατος και, εν ταυτώ, θεολογικότατος (βλ. Ιωαν. 5, 39) ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδος "Ελευθερία" της Λαρίσης (10.05.2017) για τα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά, με ενδιαφέρον ρεπορτάζ και στις εσωτερικές της σελίδες, (σελ. 6) υπό τον τίτλο:  "Τέλος η «μετωπική» διδασκαλία, ώρα για έρευνα… "

Θρησκευτικά: Τέλος η «μετωπική» διδασκαλία, ώρα για έρευνα…

 
(Από την εφημερίδα της Λαρίσης "Ελευθερία", 10.05.2017, σελ. 6:)
 Καταργείται ο τρόπος της «μετωπικής» διδασκαλίας και αντικαθίσταται με το μοντέλο της διδακτικής μέσω της έρευνας στο μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία. Αυτή είναι η εντολή του Υπουργείου Παιδείας προς όλους τους θεολόγους της χώρας, δια στόματος των επιμορφωτών, χθες στη Λάρισα, στους πάνω από εκατό εκπαιδευτικούς που ενημέρωσαν για την ύλη του νέου προγράμματος σπουδών στο μάθημα.
Ειδικότερα ξεκίνησε χθες στο 14ο Γυμνάσιο Λάρισας η διήμερη επιμόρφωση των θεολόγων, αλλά και άλλων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στον νομό Λάρισας και διδάσκουν το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, με μεγάλη συμμετοχή. Η επιμόρφωσή τους βέβαια είναι υποχρεωτική (έχουν λάβει άδεια για την παρακολούθησή της), καθώς καλούνται να εισαγάγουν νέα δεδομένα στην εκπαίδευση, σε ένα μάθημα που αλλάζει τόσο η διδακτέα ύλη όσο και ο τρόπος της διδακτικής της και αυτό αναμφίβολα απαιτεί γνώση και μελέτη της, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο.
Πρόκειται για ένα τόλμημα στην εξέλιξη της ελληνικής Παιδείας που παρέχεται στα σχολεία, το οποίο καλούνται να φέρουν εις πέρας με επιτυχία, ενώ προβλέπεται η συνεχής στήριξή τους με τη συνεργασία των επιμορφωτών, με τους οποίους θα έχουν …ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας...
...η συνέχεια στην "Ελευθερία"

Κυριακή 7 Μαΐου 2017

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στη Λάρισα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

Στις 8 και 9 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ70) και των Θεολόγων εκπαιδευτικών (ΠΕ01) των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Λάρισας στα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών, από Επιμορφωτές που έχουν επιλεγεί από το Μητρώο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα σχολεία τα σχετικά έγγραφα γύρω από την επιμόρφωση, καθώς επίσης εξέδωσε εντολή αποδέσμευσης δύο ημερών των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 01 από τα σχολικά τους καθήκοντα, προκειμένου να συμμετάσχουν ανά νομό ή περιοχή στα διήμερα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα, ξεκινώντας από το διήμερο 8 και 9 Μαΐου.

Στο Επιμορφωτικό Κέντρο Λάρισας και υπό την ευθύνη του οικείου Π.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν τέσσερα επιμορφωτικά Τμήματα σε αίθουσες του 14ου Γυμνασίου (οδ. Χατζοπούλου & Καρκαβίτσα, πίσω απ΄ το ΑΤΑ, τηλ.  2410 - 285851), από 02.30 - 08.00 μ.μ.Σάββατο 6 Μαΐου 2017

«Ο Νεομάρτυρας Αγιος Γεώργιος Ιωαννίνων (1808 – 1838). Προσευχητική μαρτυρία»


Το νέο βιβλίο του Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα (Νανάκη). Μια έκδοση αφιερωμένη στην προσευχή και εις μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρού Θεοκλήτου (Σετάκη)

Αφιερωμένο στο προσευχητικό μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων (1808 – 1838, ημέρα εορτής 17η Ιανουαρίου), είναι το νέο βιβλίο του Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου και καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Ανδρέα (Νανάκη). Πρόκειται για μια θεολογική προσέγγιση για την αξία της προσευχής, την οποία ο συγγραφέας περιγράφει ως μια «διασωλήνωση με τον αόρατο πνευματικό κόσμο με τις πνευματικές δυνάμεις του ουρανού». Ως μια «προσευχητική επικοινωνία», η οποία, όπως με την χάρη του Θεού βοήθησε τον Νεομάρτυρα Γεώργιο να αντιμετωπίσει καρτερικά και με θαυμαστή γενναιότητα το δι΄ απαγχονισμού από τους Τούρκους μαρτύριό του, έτσι μπορεί να βοηθήσει πνευματικά τον σημερινό άνθρωπο ν΄ αντιμετωπίσει το σύγχρονο πρόβλημα του πολιτισμού μας, το οποίο, όπως εξηγεί ο συγγραφέας, είναι στην ουσία του πρόβλημα πνευματικό. 

..η συνέχεια της βιβλιοπαρουσιάσεως στο Αmen.gr

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας: γιατί πρέπει να υπογραφεί από όλες τις Τοπικές Ορθόδοξες ΕκκλησίεςΤου Κώστα Νούση,  
Θεολόγου - Φιλολόγου ΑΠΘ,
συνεργάτου του "Θεολογικού Συνδέσμου"


«Η Ορθόδοξος Εκκλησία, πιστή εις την ομόφωνον ταύτην αποστολικήν παράδοσιν και μυστηριακήν εμπειρίαν, αποτελεί την αυθεντικήν συνέχειαν της μιάς, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας». Η φράση αυτή από την Εγκύκλιο της Συνόδου της Κρήτης (2016) θεωρώ ότι λέει σχεδόν τα πάντα, αναφορικά με τις ενστάσεις περί οικουμενισμού και προδοσίας της πίστεως από διάφορες κατευθύνσεις. Ο γράφων ήταν εξαρχής θερμός υποστηρικτής της πραγμάτωσης της Συνόδου παρά τα όποια εμπόδια και αρθρογράφησε σχετικώς. Στη συνέχεια, επηρεασθείς μάλλον από φονταμενταλιστικές Σειρήνες, έδειξε έναν έντονο σκεπτικισμό, ο οποίος σε συνδυασμό με τη μη επισταμένη μελέτη των κειμένων, τον οδήγησε σε ένα άρθρο το οποίο σήμερα θεωρώ ότι αδικεί την πραγματικότητα τής εν λόγω συνόδου[1]. Με την παραδοχή, λοιπόν, αυτή του mea culpa προχωρεί σε μία επανάγνωση των κειμένων της Συνόδου και επαναξιολόγηση της Ορθοδοξίας της.

Οι ενιστάμενοι κατά της Συνόδου προ της συγκλήσεώς της επικαλέστηκαν πληθώρα αντιρρήσεων, προκειμένου να την αμαυρώσουν έως και να την ακυρώσουν. Εκ των υστέρων, επίσης, στο ίδιο μότο κινούμενοι οι περισσότεροι εξ αυτών ανακάλυπταν δήθεν ή εφεύρισκαν επιχειρήματα χάρτινα με τον ίδιο εξάπαντος στόχο. Αναφέρω για παράδειγμα την ενόχληση πολλών για την παρουσία ετερόδοξων παρατηρητών. Τρωγόμαστε με τα ρούχα μας νομίζω… Βέβαια, υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό: η παραβίαση της αρχής της ομοφωνίας αναφορικά με τις απουσίες ενίων τοπικών Εκκλησιών. Το θέμα ωστόσο είναι αυταπόδεικτο. Οι Εκκλησίες αυτές άραγε απείχαν και δεν υπέγραψαν για ουσιαστικούς λόγους ή με άλλα παρασκηνιακά κριτήρια κινούμενοι; Η απάντηση και εδώ προφανής, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το θέμα, μέχρι και αυτοί είτε να υπογράψουν τα κείμενα είτε να τεκμηριώσουν επαρκώς την άρνησή τους. Σε περίπτωση που δεν έχουμε πειστική τοποθέτηση, τότε θεωρώ πως εκπίπτει de facto η κατάρριψη από μέρους τους της ισχύος της αρχής της ομοφωνίας.

Μένουμε λοιπόν στον βασικό πυρήνα, που είναι τα κείμενα της Πανορθόδοξης αυτής Συνόδου. Πάνω σε αυτά πρέπει να στηρίξουμε τις ενστάσεις μας και όχι σε πυροτεχνήματα και σε σενάρια μανιοκαταδιωκτικά, ερειδόμενα σε πιθανές προδοτικές προθέσεις και σχεδιασμούς που διενεργούνται από τους «οικουμενιστές» κάτω από το τραπέζι. Άλλωστε, έχει καταντήσει κουραστικό έως γραφικό να επιχειρηματολογούν τοιουτοτρόπως και επιστήμονες θεολόγοι, «ηγετικές» μορφές των επανισταμένων «αντιοικουμενιστών». Ποιος μπορεί, στ’ αλήθεια, να διαγνώσει προθέσεις, ει μη ο έχων το διορατικό χάρισμα; Και ποιος από αυτούς που μέχρι τώρα γράφει, πατώντας πάνω σε υποθέσεις, μπορεί να το ισχυριστεί αυτό για τον εαυτό του; Έφτασαν μήπως οι ενιστάμενοι στα μέτρα των αγίων Πατέρων; Ας σοβαρευτούμε και λίγο… Το ίδιο ισχύει και για σχετικές θεολογικές διατριβές και άρθρα που δημοσιεύονται. Δίκες προθέσεων και αντιρρητικούς λόγους κατά υποθετικών σεναρίων δεν θυμάμαι να γνώρισε η εκκλησιαστική ιστορία. Οι άγιοι Πατέρες και οι Σύνοδοι απαντούσαν, αφότου αναφύονταν οι αιρέσεις και οι αιρετικοί. Έπαιρναν θέσεις επί εκπεφρασμένων και συγκεκριμένων θέσεων, διατυπώσεων, ενεργειών και κειμένων και όχι ασαφών, νεφελωδών και αοριστολογικών καταστάσεων. Πρέπει να σταματήσει αυτή η σύγχυση, η οποία μονάχα θόρυβο προκαλεί (Ματθ. 27,24). 

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Ο υπουργός Παιδείας για τα Θρησκευτικά, τις επιλογές Διευθυντών σχολείων και Σχολικών Συμβούλων, την αυτοαξιολόγηση και τις αναθέσεις μαθημάτων


     Από τη χθεσινή συνάντηση (04.05.2017) του Υπ. Παιδείας κ. Κων. Γαβρόγλου
 με τους Επιμορφωτές των νέων προγραμμάτων σπουδών στα Θρησκευτικά

Στην παιδαγωγική, αλλά και τη γνωστική αξία που έχει το μάθημα των Θρησκευτικών αναφέρθηκε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κων. Γαβρόγλου, μιλώντας χθές (04.05.2017) το μεσημέρι στους επιλεγέντες κατόπιν δημόσιας προκήρυξης 70 Επιμορφωτές των νέων προγραμμάτων σπουδών (Π.Σ.) των Θρησκευτικών και σε Σχολικούς Συμβούλους της ειδικότητας (ΠΕ01), μετά το πέρας του 3ημέρου σεμιναρίου τους που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚ Αθηνών  στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Φιλοθέης.

Ο υπουργός Παιδείας αφού συνεχάρη στο πρόσωπο του Συντονιστή, Συμβούλου Α΄ του ΙΕΠ κ. Στ. Γιαγκάζογλου την αρμόδια επιστημονική ομάδα του έργου (ΕΟΕ) για την «εξαιρετική δουλειά» στην επιμόρφωση των 70 Επιμορφωτών που με τη σειρά τους θα επιμορφώσουν περί τους 3.000 εκπαιδευτικούς Θεολόγους (ΠΕ01) και Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των Επιμορφωτών των νέων Π.Σ. του θρησκευτικού μαθήματος, ανέφερε μεταξύ άλλων, τα εξής:

1ον) Για τη συνεργασία Υπ. Παιδείας – Εκκλησίας: Στην Επιτροπή για τα Θρησκευτικά έγινε ουσιαστική συζήτηση, δεν υπήρξε δογματισμός από καμμιά πλευρά. Η εφαρμογή των νέων Π.Σ. προχωρά κανονικά και από τη νέα χρονιά όλα θα είναι έτοιμα, αφού οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ήδη επιμορφωθεί και θα υπάρχει στη διάθεσή τους, όπως και των μαθητών, το βιβλίο – φάκελος του μαθήματος.

2ον) Για το μέλλον του μαθήματος στο νέο Λύκειο: Το μάθημα των Θρησκευτικών, έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική και γνωστική αξία, συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει και στο μέλλον, στο νέο τύπο Λυκείου. Η θέση του στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί, από τη μορφή που θα έχει το νέο, μεταρρυθμισμένο Λύκειο.  Για το θέμα του Λυκείου εξέφρασε τον προβληματισμό του: «Ως κοινωνία πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα: θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς Λύκειο ή με Λύκειο; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. Για το λόγο αυτό ο πυρήνας της εκπαιδευτικής μας μεταρρύθμισης είναι οι δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου».

3ον) Εθνικό σχέδιο επιμόρφωσης: Η όποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, επεσήμανε ο Υπουργός,  αν δεν συνδυαστεί με ένα εθνικό σύστημα επιμόρφωσης δεν έχει νόημα. Η επιμόρφωση δεν θα πρέπει να είναι προσχηματική. Θέλουμε ένα σύστημα επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς που το αποζητούν κι έχουν τόσο υποχρεώσεις όσο και δικαιώματα. Για το εκπαιδευτικό σύστημα, είπε πως  «το γεγονός ότι δεν έχει καταρρεύσει στα χρόνια της κρίσης οφείλεται στους εκπαιδευτικούς. Όχι σ΄  όλους αλλά στους περισσότερους. Επιτελούν κοινωνικό λειτούργημα και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε γενναιόδωρα».

4ον) Αυτοαξιολόγηση:  «Θέλουμε από του χρόνου να υπάρχει αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των σχολικών στελεχών αλλά και αυτοαξιολόγηση της Πολιτείας που ποτέ δεν έχει γίνει».

5ον) Για το θέμα των αναθέσεων: Ερωτηθείς για την παράδοξη, όσο και άκρως αντιεπιστημονική,  απόφαση του Υπ. Παιδείας, πέρυσι τον Σεπτέμβριο, να αφαιρέσει κατ΄ αρχήν από τους Θεολόγους την Β΄ ανάθεση στο μάθημα της Ιστορίας – ενός μαθήματος που ευρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το αντικείμενό τους και για το οποίο έχουν τη σχετική επιστημονική κατάρτιση απ΄ το Πανεπιστήμιο - και να τους δώσει εν συνεχεία την Γ΄ (ανάθεση), την ώρα που παραχωρούσε τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος σε ειδικότητες μη έχουσες σχέση με το μάθημα (π.χ. Ξενόγλωσσους) και παρά το ότι αυτές οι ειδικότητες δεν το έχουν διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο, ο κ. Γαβρόγλου αφού φάνηκε να συμμερίζεται τον προβληματισμό, δήλωσε ότι το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σ΄  ένα συνολικό  πλαίσιο αναθεώρησης. «Θα πρέπει», εξήγησε, «κατ΄ αρχήν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της παράλογης ύπαρξης 140 και πλέον ειδικοτήτων στην Εκπαίδευση και εν συνεχεία χωρίς συντεχνιακές αντιπαραθέσεις και λογικές, αλλά με καθαρά επιστημονικές προσεγγίσεις  να προχωρήσουμε στις αναγκαίες ρυθμίσεις».

6ον) Για το θέμα των Διευθυντών σχολικών μονάδων: "Eχουμε ως δεδομένο την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είναι πολύ αυστηρή, είμαστε, όμως, υποχρεωμένοι να σεβασθούμε και θα τη σεβασθούμε. Ηδη ευρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη νομοσχεδίου οι διατάξεις του οποίου θα είναι προσαρμοσμένες στη δεδομένη νομολογία. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα σχετικά με το ποιος θα είναι Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου επιλογής διευθυντών, μιας και για τους νυν Διευθυντές των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης εκκρεμούν προσφυγές στα δικαστήρια. Ελπίζουμε ότι μέχρι το Σάββατο έχουμε καταλήξει  σε νομοσχέδιο που θα είναι διασφαλισμένο από άποψη νομιμότητας και άρα, απρόσβλητο από δικαστικές προσφυγές».     

7ον)  Για τους Σχολικούς Συμβούλους: Ανέφερε ότι «ο θεσμός θα παραμείνει», ενώ σε ερώτηση για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα νέες κρίσεις, δεδομένου ότι η θητεία των νυν Σχολικών Συμβούλων έχει ήδη λήξει και συνεχίζουν να υπηρετούν με υπουργικές αποφάσεις διαδοχικής  «παράτασης»  της θητείας τους ,  ο κ. Γαβρόγλου είπε ότι ο λόγος που εμπόδισε τη διενέργεια των νέων κρίσεων ήταν τα «εμπόδια της καθημερινότητας», εννοώντας, όπως εξήγησε σχετικά, «τα προβλήματα που υπήρξαν με το θέμα των Διευθυντών σχολικών μονάδων.  Όταν λύσουμε αυτό το θέμα με τους Διευθυντές σχολείων, θα προχωρήσουμε  με το θέμα των κρίσεων των Σχολικών Συμβούλων» αφήνοντας να εννοηθεί ότι μετά τη διαδικασία των κρίσεων για την επιλογή νέων Διευθυντών θ΄ ακολουθήσουν οι κρίσεις για την επιλογή νέων Σχολικών Συμβούλων.