Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Θετική εξέλιξη για το μάθημα των Θρησκευτικών: Παραμένει υποχρεωτικό για τους χριστιανούς ορθοδόξους μαθητές- απαλλαγή με την επίκληση λόγων "θρησκευτικής συνείδησης" μόνο στους μη χριστιανούς ορθοδόξους

  


 Θετική εξέλιξη, για την οποία ενημερωνόμαστε από τη σημερινή "Καθημερινή" (30.08.2022, σελ. 7): Το ΥΠΑΙΘ contra στη Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για απροϋπόθετη απαλλαγή σε όλους συμπλέει με τις αποφάσεις του ΣτΕ που κατοχυρώνουν την υποχρεωτικότητα παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών για τους χριστιανικούς Ορθοδόξους μαθητές (...συνεπώς το δικαίωμα απαλλαγής παραμένει μόνο για αλλοθρήσκους,ετεροδόξους, αθέους, αγνωστικιστές, κλπ. ότι δηλ. ισχύει και τώρα).

 

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Θρησκευτικά, απαλλαγές: O λόγος στο Υπ. Παιδείας... ("Eλευθερία" Λαρίσης, 29.08.2022) ή "Ε, όχι και προαιρετικά τα Θρησκευτικά!.." ("Οrthodoxia.info", 28.08.2022)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα μέσα της περασμένης εβδομάδας επιβεβαιώθηκε “πανηγυρικά” ο τίτλος (και το περιεχόμενο) του προσφάτου άρθρου μας (ότι) «Με τα Θρησκευτικά δεν πλήττεις ποτέ…» («Ε», 11.07.2022, σ. 3η), καθώς το μαντάτο που έγινε πρωτοσέλιδο στα «ΝΕΑ (26.08.2022, σ. 1η και 36η) ήρθε να (ξανα-) “ταράξει τα νερά”: «Μάθημα Θρησκευτικών: Δικαίωμα απαλλαγής και για Ορθοδόξους». Στο ρεπορτάζ παρουσιαζόταν η Γνωμοδότηση 2/2022 (με ΑΠ 2092/22.08.2022) της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ - εφεξής: «Αρχή») βάσει της οποίας η δυνατότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση παρακολούθησης του (ομολογιακού, με περιεχόμενο ορθοδόξου χριστιανικού χαρακτήρα) μαθήματος των Θρησκευτικών (εφεξής: «ΜτΘ»), η οποία παρέχεται σήμερα σε μη χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές (αλλοθρήσκους, ετεροδόξους, αθρήσκους, αθέους και αγνωστικιστές) με την επίκληση λόγων «θρησκευτικής συνείδησης», θα πρέπει τώρα να διευρυνθεί και παρασχεθεί και στους χριστιανούς Ορθοδόξους μαθητές. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής η απαλλαγή αυτή θα μπορούσε να ερείδεται στην επίκληση λόγων «συνείδησης» (γενικώς και όχι ρητώς της «θρησκευτικής»)  που ως τέτοιοι λόγοι, λέει η Γνωμοδότηση της Αρχής, μπορούν να νοηθούν οι «ευρύτερες συνειδησιακές πεποιθήσεις» στις οποίες περιλαμβάνονται και οι «κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις, πέραν των αμιγώς θρησκευτικών (…)». Η Αρχή (όπως και με τις προηγηθείσες, σχετικές αποφάσεις της 28/2019 και 32/2020), θεωρώντας ότι η επίκληση λόγων «θρησκευτικής συνείδησης» συνιστά βαθεία επέμβαση στο «forum internum» (ενδιάθετο θρησκευτικό φρόνημα) του μαθητή, εισηγείται η απαλλαγή να δίνεται χωρίς διάκριση: σε μη χριστιανούς Ορθοδόξους, αλλά και σε χριστιανούς Ορθοδόξους - γενικώς προς πάντα ενδιαφερόμενo - με την επίκληση, γενικώς, λόγων «συνείδησης».

Επειδή, όμως, η λειτουργία του Κράτους διέπεται από ορισμένους βασικούς κανόνες θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι βάσει διατάξεως - και μάλιστα συνταγματικής (αρθ. 95) - η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και δη όταν αυτές προέρχονται από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής: ΣτΕ). Για το θέμα του ΜτΘ έχουμε συγκεκριμένες και σαφείς, κρυσταλλίνης διαυγείας αποφάσεις τις οποίες (μας αρέσει - δεν μας αρέσει το διατακτικό τους) οφείλει ο Κράτος (η Διοίκηση) όχι απλώς να τις σεβασθεί, αλλά και να τις εφαρμόσει.