Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών στις 23-25 Φεβρουαρίου 2024 στη Θεολογική του ΑΠΘ - Η 1η Ανακοίνωση

 


Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, στις 23-25 Φεβρουαρίου 2024 με θέμα:

«Σχεδιάζοντας και Διδάσκοντας Θρησκευτικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών. 

Διδακτικά Σενάρια για το μάθημα των Θρησκευτικών»

 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε στελέχη εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση εργασιών  που αφορούν διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών με διδακτικά σενάρια, που έχουν ως βάση τα νέα Προγράμματα Σπουδών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου και της κοινωνίας. Στόχος είναι η ανταλλαγή  εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης και η κατάθεση καλών πρακτικών ώστε να προκληθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Θεματικοί άξονες

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων που θα αφορούν το σχεδιασμό και τη διδασκαλία διδακτικών σεναρίων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες : 

  • Νέα Προγράμματα Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών
  • Καλές διδακτικές πρακτικές και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη  (δραστηριότητες και τεχνικές διδασκαλίας, χρήση Τ.Π.Ε., βιωματικές προσεγγίσεις κ.α.)
  • Διαπολιτισμικές, διαθρησκειακές, διαθεματικές και συμπεριληπτικές διδακτικές προσεγγίσεις
  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με Τ.Π.Ε. στη Θρησκευτική Εκπαίδευση

Τόπος και Χρόνος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Φεβρουαρίου 2024

στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη

 Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και εργαστήρια. Κάθε εισηγητής/εισηγήτρια μπορεί να συμμετέχει με δύο (2) εργασίες ή διδακτικά σενάρια (προφορική παρουσίαση, poster ή εργαστήριο). Τα διδακτικά σενάρια θα ακολουθούν το πρότυπο φόρμας διδακτικού σεναρίου του ΙΕΠ.

Για τη συμμετοχή στο συνέδριο δεν προκύπτει κανένα κόστος για τους/τις εισηγητές/εισηγήτριες και για τους/τις υπόλοιπους συμμετέχοντες/-ουσες.

 Υποβολή περιλήψεων

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας οφείλουν να αποστείλουν περίληψη του διδακτικού σεναρίου ή της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι  από 150 έως 200 λέξεις. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, η οποία δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων. Η υποβολή της περίληψης θα γίνεται στη φόρμα συμμετοχής στον παρακάτω  σύνδεσμο :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNJn6GEBjL8vzbFFjD_EkyGS_DOZQg_p5QwKEfIuUHzULNZw/viewform

Εφόσον γίνει αποδεκτή η περίληψη από την Επιστημονική Επιτροπή, το πλήρες κείμενο θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio.theologwn@gmail.com .

Η παρουσίαση της εργασίας είναι προϋπόθεση για την παροχή βεβαίωσης και για την αποδοχή του πλήρους κειμένου στην έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών θα συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου (με ISBN) και στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. (με ISSN).

 Κρίσιμες ημερομηνίες

Οι εισηγητές/εισηγήτριες θα πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους μέχρι τις 30.11.2023  και, εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή,  το πλήρες κείμενο ως τις  15.01.2024, για το οποίο θα αναρτηθούν τυποτεχνικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

 Επικοινωνία:  Πρασσά Χρύσα 2310 474855                 

E-mail Συνεδρίου: synedrio.theologwn@gmail.com


* Εδώη ιστοσελίδα του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.


Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Περί της «Εισαγωγής πολιτικού γάμου και υιοθεσίας παιδιών υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών». Η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου

 


Δημοσιεύουμε την υπ’  αριθ. 19/2023 Γνωμοδότηση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος  LLM Δικηγόρου κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου (φωτ.)  την αναφερομένη στο θέμα της (όλο και συχνότερα εσχάτως) συζητουμένης εισαγωγής πολιτικού γάμου και υιοθεσίας παιδιών υπέρ των ομοφύλων ζευγαριών, θεωρώντας ότι το περιεχόμενό της παρότι καθαρά νομικής κι όχι θεολογικής προσεγγίσεως είναι πολύ ενδιαφέρον για θεολόγους εκπαιδευτικούς, καθώς άπτεται ζητημάτων (γάμος, οικογένεια, σχέσεις φύλων, κ.α.) που έχουν σχέση με την ειδικότητά μας. 
Στην εν λόγω Γνωμοδότηση τονίζεται ότι από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν προκύπτει για τα κράτη καμία υποχρέωση θεσπίσεως γάμου μεταξύ ομοφυλόφιλων που συμβιώνουν με συνέπειες ισοδύναμες προς τον γάμο άνδρα και γυναίκας
 
 Η παρούσα Γνωμοδότηση / Εισήγηση (η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί σε προσεχές τεύχος του περιοδικού “ΕΚΚΛΗΣΙΑ”) επεξεργάζεται νομικά εάν στοιχειοθετείται από κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος υποχρέωση της Πολιτείας να προχωρήσει σε νομοθέτηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών και της υιοθεσίας παιδιών από κοινού από τα ζευγάρια αυτά ή υιοθεσίας του τέκνου του ενός μέλους ομόφυλου ζευγαριού από το έτερο μέλος του ζευγαριού.

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ” της “Χριστιανικής Στέγης” Καλαμάτας

 


Eυχαριστούμε θερμά το χριστιανικό ορθόδοξο Σύλλογο Χριστιανική Στέγη” Καλαμάτας για την αποστολή του μηνιαίου του περιοδικού “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ”, το οποίο μπορούν οι συνάδελφοι θεολόγοι να το αναγνώσουν και ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου, πατώντας ΕΔΩ

Η «Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας» ιδρύθηκε το έτος 1960 από μια συντροφιά Καλαματιανών νέων επιστημόνων και επαγγελματιών. Είναι ένας χριστιανικός ορθόδοξος σύλλογος. Συνεργάζεται με το ιεραποστολικό έργο της Αδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ» και είναι μέλος της «Πανελληνίου Ομοσπονδίας Χριστιανικών Σωματείων «Ο Απόστολος Παύλος».

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

«Δημοκρατικό Σχολείο και Θρησκευτική Εκπαίδευση»: 6η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων με διοργανωτή τον Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο “ΚΑΙΡΟΣ”

 Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» διοργανώνει την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων με σκοπό την ανάπτυξη του θεολογικού και διεπιστημονικού διαλόγου και της παιδαγωγικής προσέγγισης της θεολογικής γνώσης. Θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2023, στον φιλόξενο χώρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με θέμα:

«Δημοκρατικό Σχολείο και Θρησκευτική Εκπαίδευση»

ΚΑΙΡΟΣ 1

 

* Αναλυτικά εδώ για τη διαδικασία συμμετοχής και το:

Πρόγραμμα Εργασιών της εκδήλωσης

 «Ορθόδοξη ελληνική παιδεία: Από τον Ιωάννη Καποδίστρια στον π. Γεώργιο Μεταλληνό…». Θεολογικό – Επιστημονικό Συνέδριο της Π.Ε.Θ. στη Κέρκυρα

  Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σε συνεργασία με τον Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμ. Κοιν. Θεολογίας και Χριστ. Πολιτισμού του ΑΠΘ διοργανώνουν, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, το Β’ Πανελλήνιο Θεολογικό-Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

«Ορθόδοξη ελληνική παιδεία: Από τον Ιωάννη Καποδίστρια στον π. Γεώργιο Μεταλληνό…».

 


 * Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Κέρκυρα το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Σεπτεμβρίου ε.ε. . Για να δείτε το πρόγραμμα με τις το εισηγήσεις ανοίξτε το αρχείο 👉: Πρόγραμμα Συνεδρίου με τα ονόματα των Εισηγητών

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά μόνο για όσους δεν είναι ορθόδοξοι

 

Θρησκευτικά Καθημερινή

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδος “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορούν να πάρουν μόνον όσοι μαθητές δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Η διαδικασία απαλλαγής που είχε θεσπιστεί με την υπουργική απόφαση 106646/ΓΔ4/2.9.2022 είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό ορίζει η απόφαση, την οποία παρουσιάζει η «Κ», της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το ανώτατο δικαστήριο να δίνει τέλος στην εκκρεμότητα που είχε προκύψει μετά τις αιτήσεις ακυρώσεων που είχαν ασκήσει γονείς μαθητών και η Ένωση Άθεων κατά της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η ετυμηγορία του ΣτΕ λύνει τα χέρια στο υπουργείο Παιδείας να θεσμοθετήσει το μάθημα – πιθανότατα να επιλεγεί η Ηθική – που θα διδάσκονται όσοι μαθητές πάρουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά. Την ίδια στιγμή, πολιτικά, σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχος που μίλησε στην «Κ», η απόφαση του ΣτΕ οριοθετεί τις σχέσεις του υπουργείου Παιδείας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε αιτήσεις ακυρώσεως γονέων μαθητών και της Ενωσης Αθέων κατά της αποφάσεως 106646/ΓΔ4/2.9.2022 του υπουργείου Παιδείας (Β’ 4644), η οποία ορίζει ότι για την απαλλαγή των μη ορθόδοξων χριστιανών μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών υποβάλλεται αίτηση στον διευθυντή του σχολείου που αναφέρει: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των θρησκευτικών».

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ρύθμιση βρίσκεται εντός της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 37 του ν. 4772/2021 και δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ για τη θρησκευτική ελευθερία, «δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση γίνεται χάριν απαλλαγής από την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα και τον νόμο υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των θρησκευτικών». Η δε θεσπιζόμενη διαδικασία απαλλαγής κρίθηκε ότι διαφέρει ουσιωδώς από τα προβλεπόμενα σε προγενέστερη εγκύκλιο που είχε κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ότι παραβίαζε διατάξεις της ΕΣΔΑ. «Και τούτο καθόσον η αίτηση απαλλαγής με το προεκτεθέν περιεχόμενο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε άδεια, έγκριση, εξακρίβωση θρησκεύματος, έλεγχο αξιοπιστίας, η δε αναφορά σε λόγους θρησκευτικής συνείδησης δεν συνιστά αιτιολόγηση, ούτε αποκαλύπτει συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά συνιστά επίκληση της νομικής βάσης στην οποία στηρίζεται η αξίωση απαλλαγής (διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ για την θρησκευτική ελευθερία), προκειμένου το δικαίωμα να ασκείται ενσυνείδητα και όχι επιπόλαια», λέει η απόφαση.

Παράλληλα, απορρίφθηκε ως αλυσιτελής η επίκληση της 2/2022 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είχε προτείνει ως σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ μια δήλωση των ενδιαφερομένων γονέων ή μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των Χριστιανών Ορθοδόξων που τυχόν το επιθυμούν, στην οποία θα αναφέρονται απλώς «λόγοι συνείδησης». «Και τούτο, ενόψει του ότι οι αιτούντες επεδίωκαν με την αίτηση ακυρώσεως την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών χωρίς οποιαδήποτε αναφορά είτε απλώς σε λόγους συνείδησης, όπως είχε προτείνει η Αρχή, είτε σε λόγους θρησκευτικής συνείδησης (μάλιστα δε και χωρίς οποιαδήποτε αίτηση, με μόνη την επιλογή του εναλλακτικού μαθήματος που πρόκειται να θεσπιστεί για τους απαλλασσόμενους)» όπως λέει το ΣτΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπ. Παιδείας, τα τελευταία χρόνια ετησίως απαλλάσσονται περίπου 10.500 μαθητές και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πλέον το υπουργείο πρέπει να αποφασίσει το μάθημα που θα διδάσκονται οι απαλλασσόμενοι μαθητές. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι προκρίνεται ένα μάθημα Ηθικής. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η προκήρυξη των προγραμμάτων σπουδών του νέου μαθήματος και η πιλοτική εφαρμογή τους. Αρα, η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος δεν αναμένεται πριν από το σχολικό έτος 2026-2027.

Επίσης, το υπουργείο πρέπει να αποφασίσει ποιος είναι ο ικανός αριθμός απαλλασσόμενων μαθητών για να δημιουργηθεί τμήμα διδασκαλίας του νέου μαθήματος. Και αυτό διότι στην περίπτωση μικρού αριθμού δεν θα διδάσκεται το νέο μάθημα, αλλά οι απαλλασσόμενοι θα κάνουν ερευνητική εργασία (project) ή θα παρακολουθούν άλλα μαθήματα, όπως ισχύει τώρα.

Εφημ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 12.09.2023

Bλ. σχετικώς προηγηθέντα δημοσιεύματα/έγγραφα και προηγηθείσες αναρτήσεις στο Ιστολόγιο του Συμβούλου Εκπαίδευσης Θεολόγων Ν. Φθιώτιδος:

Tριπλό «όχι» από το ΣτΕ στην αναιτιολόγητη απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών,11.09.2023, σελ. 10η

Απαλλαγή υπό προϋποθέσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών – Οδηγίες και διευκρινίσεις περί της ακολουθητέας διαδικασίας (2023-2024), 06.09.2023

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

Τριπλό «όχι» από το ΣτΕ στην αναιτιολόγητη απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

 


 
Με την υπουργική απόφαση Κεραμέως σύμφωνα με την οποία απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών μπορούν να έχουν  μόνο οι ετερόθρησκοι, ετερόδοξοι και άθεοι μαθητές θα ξεκινήσει και εφέτος η σχολική χρονιά ύστερα από το τριπλό όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις 1534-1535-1536/2023) στην Ένωση Αθέων και σε άλλους πολίτες που προσέφυγαν σε αυτό ζητώντας η απαλλαγή να παρέχεται σε όποιον το ζητά χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Ουσιαστικά δηλαδή, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ που έφερε στη δημοσιότητα το Orthodoxia.info, δικαίωμα στην απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα έχουν μόνο ετερόθρησκοι, ετερόδοξοι και άθεοι μαθητές οι γονείς των οποίων  θα  πρέπει να επικαλεστούν «λόγους θρησκευτικής συνείδησης», που δεν επιτρέπουν στο παιδί τους την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο μάθημα.

Εννοείται πως γονείς που δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από το μάθημα.

Επί της ουσίας: για την παροχή της απαλλαγής ισχύουν επακριβώς οι προϋποθέσεις που περιγράψαμε στο ‘Εγγραφο των οδηγιών και διευκρινίσεων που απευθύναμε προς τους/τις Διευθυντές/-τριες των σχολείων (Γυμνασίων και  Λυκείων) της επιστημονικής αρμοδιότητάς μας (Ν. Φθιώτιδος – Καρδίτσας – Ανατ. Αττικής) μέσω διαβιβαστικού της ΔΔΕ Φθιώτιδος (με Α.Π. 5040/05-09-2023).   

Βλ. την σχετική ανάρτησή μας: Απαλλαγή υπό προϋποθέσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών – Οδηγίες και διευκρινίσεις περί της ακολουθητέας διαδικασίας (2023-2024)

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Απαλλαγή υπό προϋποθέσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών – Οδηγίες και διευκρινίσεις περί της ακολουθητέας διαδικασίας (2023-2024)

 


Εκ μέρους του Συμβούλου Εκπαίδευσης Θεολόγων Ν. Φθιώτιδος (με επιστημονική αρμοδιότητα και στους Ν. Καρδίτσας και Ανατ. Αττικής) και αναφορικώς με τα θέματα,

α) της (υπό προϋποθέσεις) δυνατότητας απαλλαγής μη Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών από τα Θρησκευτικά, και,

β) της ακολουθητέας διαδικασίας απαλλαγής από την παρακολούθηση του μαθήματος που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση για τους αλλοδόξους, ετεροδόξους, αθέους και αγνωστικιστές,

εστάλη (05.09.2023) προς τους Διευθυντές/-τριες των σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) των ΔΔΕ Φθιώτιδος, Καρδίτσας και Ανατ. Αττικής Έγγραφο με Οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας επί τη βάσει της φετινής Εγκυκλίου του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Κου Ιωαν. Κατσαρού) και της εν ισχύϊ τελούσης περυσινής υπουργικής αποφάσεως (Κας Νίκης Κεραμέως).

* Εδώ όλες οι Οδηγίες και τα Έγγραφα


Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου προς τους εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά

 


Αρχιεπίσκοοπς

O Mακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’ μ΄ αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους (2023-2024) σε μήνυμά του προς τους εκπαιδευτικούς (σ.σ.: αντίστοιχα μηνύματα απηύθυνε και προς τους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης) αναφέρει τα εξής:

Aγαπητοί μου εκπαιδευτικοί,

Είναι αλήθεια ότι στην παροχή παιδείας και αγωγής στους νέους συμμετέχουν, σε ενεργό βαθμό, η οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, οι θεσμοί, η Πολιτεία, η θρησκευτική πίστη και άλλοι παράγοντες. Παρ’ ολ’ αυτά το σίγουρο είναι ότι, η προσφορά του σχολείου συνιστά καίριας σημασίας ευθύνη στην ορθή διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς και την διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι ότι, ο εκπαιδευτικός αποτελεί το κατ’ εξοχήν πρόσωπο που επιφορτίζεται με ένα τεράστιο έργο, τόσο στη σωστή διαχείριση της ομάδας των μαθητών του, όσο και στην υποστήριξη και ενθάρρυνση αυτών για να φθάσουν σε κορυφές γνώσεις και ήθους.

Καλείσθε να διαξάγετε τον αγώνα αυτό σε δύσκολες συγκυρίες. Το παραδεχόμαστε όλοι! Αναγνωρίζουμε απόλυτα τη βαρύτητα του λειτουργήματός σας, περιβάλλοντάς σας με αισθήματα τιμής και ευγνωμοσύνης, καθώς μέσα από την καθημερινή επικοινωνία και επαφή με τους μαθητές, και χάρη στην ευσυνειδησία και πολλές φορές στην αυταπάρνησή σας, καλείστε να θέσετε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά και αυτού όλου του κόσμου.

Καλλιεργείτε  στα παιδιά μας την ιδέα για έναν κόσμο χωρίς βία και  φανατισμό, χωρίς εξαρτήσεις και διακρίσεις, για κοινωνίες με ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αγάπη. Σας είμαστε ευγνώμονες!

Συνοδοιπόρος στην αξιοθαύμαστη πορεία σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε διαρκώς την προσευχή και την υποστήριξή μου στο πολυεύθυνο έργο σας, σάς καταθέτω εγκαρδίως το ειλικρινές πατρικό ενδιαφέρον και την εν Χριστώ αγάπη μου.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά!

Με ειλικρινή εκτίμηση και ευχαριστίες,

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρχιεπισκοπή Αθηνών – Μήνυμα ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ επί τη ενάρξει της νέας σχολικής χρονιάς, 2023-2024

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

«Να αγαπάτε τα δένδρα»

 

 


"Tην ώρα που γραφόταν αυτές οι γραμμές συνέχιζε, δυστυχώς, να ευρίσκεται σε εξέλιξη (για 15η ημέρα!) η μεγάλη πυρκαγιά στο εθνικό πάρκο Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου έχοντας μετατρέψει σε στάχτες κι αποκαϊδια πάνω από ένα εκατομμύριο (!) στρέμματα με ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή δασών, άγριας πανίδας, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και καλλιεργειών, περιουσιών και υποδομών. Συνυπολογίζοντας τη καταστροφή που άφησε πίσω της η επέλαση της πύρινης λαίλαπας από τα μέσα του Ιουλίου (σε Ανατολική Αττική, Λουτράκι, Κορινθία, Ρόδο, Νέα Αγχίαλο, κ.α.) μέχρι τώρα (στον Έβρο), θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για καταστροφή με διαστάσεις εθνικής συμφοράς.

Έχοντας ασχοληθεί παλαιότερα («Θα βάλουμε μυαλό;..», «Ελευθερία», 09.08.2021, σελ. 3η, «”G20”, Θεολογία και Περιβάλλον», «Ε», 01.11.2021, σελ. 3η ), αλλά και πρόσφατα («Εμφαση στην πρόληψη για να σώσουμε τα δάση μας!», «Ε», 24.07.2023, σελ. 3η)  με το θέμα της πολιτικής που πρέπει να εφαρμοσθεί για να σώσουμε το δασικό πλούτο της χώρας μας, σήμερα θα εμβαθύνουμε στο θέμα, προσεγγίζοντάς το φιλοσοφικά, θεολογικά. Ας προβληματισθούμε, λοιπόν: Η κλιματική αλλαγή/κλιματική κρίση, το πρόβλημα εν γένει που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τον πλανήτη προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, είναι μόνο τεχνικό (προέρχεται δηλαδή από ανθρώπινες αστοχίες) ή / και πνευματικό (υπό την έννοια ότι έχουμε απωλέσει, ως έλλογα όντα, τον οφειλόμενο σεβασμό μας στη φύση, στη κτίση); "

... η συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ