Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ὁ Καραμανλῆς καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στή Μεταπολίτευση [1974-1980]. Mε αφορμή την 48η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

 

24η Ἰουλίου 1974 ὥρα 4η πρωϊνή. Ἡ ὀρκωμοσία Καραμανλῆ ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Ξημερώνει Δημοκρατία!

Mε αφορμή τη 48η επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας δημοσιεύθηκε στο "Orthodoxia.info" άρθρο μου που αφορά στη συμβολή του αειμνήστου Κωνσταντίνου Καραμανλή στην αποκατάσταση της νομιμότητας και κανονικότητας  – και – στο χώρο της (διοικούσας) Εκκλησίας που τόσο είχε ταλαιπωρηθεί από έξωθεν παρεμβάσεις κατά τήν περίοδο τῆς επτάχρονης δικτατορίας (1967-1974).

Εκτεταμένο μελέτημα για το ίδιο θέμα   («Ο Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στή Μεταπολίτευση [1974-1980]») έχει δημοσιευθεί  δημοσιεύθηκε στην επιστημονική έκδοση «Eusebius Lab International Working Paper 2022/04» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής τοῦ ΑΠΘ και μπορείτε να το διαβάσετε και «κατεβάσετε» (download) απ΄ εδώ:

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Εκκλησία της Ελλάδος στη Μεταπολίτευση (1974-1980)

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

ΤO ZHTHMA TΩΝ «12». Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση του προβλήματος των εκπτώτων Μητροπολιτών από την Επταετία (1967-1974) έως και τη Μεταπολίτευση (1990-1996), εκδ. Αιακός, Πειραιάς, 2022, σσ. 196. Διάθεση του e-Book μέσω της "Χριστιανικής". Δωρεάν στους συνδρομητές της εφημερίδας.

  Στην παρούσα μελέτη αναπτύσσεται το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το εκκλησιαστικό πρόβλημα, το οποίο ταλάνισε την ελλαδική διοικούσα Εκκλησία εσωτερικά, αλλά και δημιούργησε τριβές στις σχέσεις της με την Πολιτεία, σχεδόν επί μια 30ετία. Συγκεκριμένα πρόκειται για την περίοδο από το 1967 (με τo διορισμό από τη δικτατορία – και σε αντικατάσταση της κανονικής 56μελούς Ιεραρχίας – της λεγομένης 8μελούς «Αριστίνδην» Συνόδου εκ της οποίας εξελέγησαν ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης και 29 νέοι Μητροπολίτες) μέχρι το 1996 (οπότε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας απέρριψε τις προσφυγές των λεγομένων «ιερωνυμικών»  Mητροπολιτών, εκείνων που διεκδικούσαν την επάνοδό τους στις έδρες απ’ τις οποίες εξέπεσαν το 1974, μετά τη πτώση του Aρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Κοτσώνη και την ανάρρηση στην Αρχιεπισκοπή του από Ιωαννίνων Μητροπολίτου Σεραφείμ Τίκα). Εξετάζονται και αναλύονται οι πολιτικές και εκκλησιαστικές συνθήκες που το προκάλεσαν. Παράλληλα με την ιστορική παράθεση των γεγονότων  εξετάζονται υπό το πρίσμα των ιερών κανόνων και των νόμων οι πράξεις της κεντρικής (Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας)  εκκλησιαστικής διοίκησης της επίμαχης περιόδου, χωριζομένης με αντίστοιχα κεφάλαια σε τρία διαστήματα:

α) από το 1967 – έτος κατά το οποίο δημιουργήθηκε το πρόβλημα με την ανάρρηση σε επισκοπικούς θρόνους υποψηφίων, όχι από κανονική Ιεραρχία, αλλά από τη λεγόμενη «Aριστίνδην» Ιερά Σύνοδο – μέχρι και το 1974, οπότε οι ούτω πως εκλεγέντες αρχιερείς (οι δέκα τον αριθμό «ιερωνυμικοί», αποτελέσαντες μαζί με τους δύο, επίσης, κηρυχθέντες εκπτώτους προϊερωνυμικούς Μητροπολίτες, την λεγόμενη ομάδα των «12») κηρύχθηκαν έκπτωτοι,  

β) από το 1974 μέχρι το 1989, οπότε το πρόβλημα είχει μπεί στο αρχείο και, ουσιαστικά, τελούσε σε «λήθαργο», παρά τις παρασκηνιακές κινήσεις για επανεξέτασή του, η οποία επιδιώχθηκε  μέσω επαφών των εκπτώτων – σχολαζόντων αρχιερέων με πολιτικούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες, επί σκοπώ την επάνοδό τους στην ενεργό  δράση και

γ) από το 1989 μέχρι το 1996, διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου παραχωρήθηκε το δικαίωμα προσφυγής των εκπτώτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και εκδόθηκε απόφαση που τους δικαίωνε (1990), ωστόσο, το 1996 εκδόθηκε (μέσω νομικών ελιγμών εκ μέρους της πολιτείας, συνεργούσης της τότε διοικήσεως της Εκκλησίας) νέα, καταδικαστική απόφαση από το ίδιο το δικαστήριο (ΣτΕ), που σήμανε ουσιαστικά την λήξη του ζητήματος από νομικής, τουλάχιστον, πλευράς, και την οριστικοποίηση της αρχικώς επιβληθείσας ποινής της έκπτωσης από το θρόνο των «12» (δύο «προ – ιερωνυμικών» και δέκα υπό της λεγομένης «Aριστίνδην» Συνόδου εκλεγέντων – επί Αρχιεπισκοπείας Ιερωνύμου)  Μητροπολιτών.

Στη μελέτη έχουν περιληφθεί (μετά σχολιασμού και κριτικών παρατηρήσεων) και οι κύριες αποφάσεις των εκκλησιαστικών πειθαρχικών οργάνων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και του  ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας (ΣτΕ), οι οποίες εκδόθηκαν μ’ αφορμή το «πρόβλημα των δώδεκα» (1967 και εντεύθεν) και αποτελούν τη σύγχρονη νομολογία σε θέματα εκλογής, αναγνώρισης και κατάστασης αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

  • To βιβλίο (σσ.196) έχει κυκλοφορήσει (Απρίλιος 2022) από τις Εκδόσεις «ΑΙΑΚΟΣ», οδ. Σουρή Γ. 20 – 18547 Πειραιάς. ISBN: 978-618-5666-48-4. Με την άδεια του συγγραφέα προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή (e-Book), μέσω της εφημερίδας «Χριστιανική» («Χ»), δωρεάν στους συνδρομητές της εφημερίδας ενώ στους φίλους αναγνώστες της διατίθεται στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ ως έσοδο-ενίσχυση για τη «Χ». Η προσφορά-διάθεση γίνεται σε μορφή CD-ROM. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία της «Χ», στο τηλ.: 210-3806863 ή στο e-mail:  efim.xristianiki@gmail.com  

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

Απεβίωσε ο καθηγητής Καινής Διαθήκης του ΑΠΘ Ιωαν. Γαλάνης

 Aπεβίωσε τη περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 82 ετών ο ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ και δάσκαλος εκατοντάδων Λαρισαίων θεολόγων εκπαιδευτικών Ιωάννης Γαλάνης. Είχε γεννηθεί στο Αθαμάνιο του Ν. Αρτας το 1940. Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής των Αθηνών και διδάκτορας της Θεολογικής του ΑΠΘ. Είχε ξεκινήσει την ακαδημαϊκή του καρριέρα το 1978 όταν διετέλεσε Επιμελητής στην έδρα της Ιστορίας των Χρόνων της Καινής Διαθήκης και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και από το τέλος του ιδίου έτους εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. Εκτός από τη Θεολογική Σχολή, ο αείμνηστος Ι. Γαλάνης είχε διδάξει στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική και Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, στη Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπ/σης) Καβάλας, στη Σ.Ε.Λ.Μ.Ε Θεσσαλονίκης και στη Σ.Ε.Λ.Μ.Ε Λάρισας.

Υπήρξε από το 1994 έως το 2010 Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Βιβλικών Θεολόγων και μέλος της ομάδας των βιβλικών θεολόγων (καθηγητές Σ. Αγουρίδης - Π. Βασιλειάδης - Ι. Γαλάνης - Γ. Γαλίτης - Ι. Καραβιδόπουλος και Β. Στογιάννος) που απέδωσαν σε νεοελληνική μετάφραση το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκη με βάση το κριτικό κείμενο (Novum Testamentum Graece - Nestle-Aland), σε μια μνημειώδη έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας. Συνταξιοδοτήθηκε από το ΑΠΘ  το 2007, με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του, ως τακτικός καθηγητής. H εξόδιος ακολουθία του αειμνήστου καθηγητή θα τελεσθεί σήμερα Σάββατο και ώρα 12:15 στον ιερό ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης. 

Aιώνια του η μνήμη

Ευχαριστούμε το Θεό που μας αξίωσε να γνωρίσουμε και να ωφεληθούμε από τη γνωριμία, επικοινωνία και συνεργασία με έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο και επιστήμονα. 

Καλό παράδεισο κύριε Καθηγητά!

Eφημ. "Ελευθερία" Λαρίσης, 02.07.2022