Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Kατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Πληροφορίες: Ε. ΠΑΥΛΙΔΟΥ – ΒΑΡΝΑΒΑ
Τηλέφωνο: 99 69 80 FAX 996991
Email : info@theo.auth.gr

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων A.E.I. ,TEI, Κ.Α.Τ.Ε.Ε. διετούς φοίτησης και λοιπών Ανωτέρων Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ:
Εισαγωγικά στοιχεία για όλα τα βιβλία της Π. Διαθήκης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης για θέματα που σχετίζονται με την ονομασία, το χρόνο συγγραφής, τη σύνθεση, την ένταξη στον κανόνα, το περιεχόμενο και τη θεολογία τους.
Βοήθημα: Δ. Καϊμάκης, Σύντομη Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (εκδόσεις SIMBO)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ:
α. Ιστορία του χειρόγραφου κειμένου της Κ.Δ.. (τα σπουδαιότερα χειρόγραφα,
αρχαίες μεταφράσεις, παραθέσεις βιβλικές στους πατέρες της εκκλησίας).
β. Ιστορία του έντυπου κειμένου της Κ.Δ. (Έκδοση Εράσμου, Πολύγλωσση Κομπλουτιανή, Textus Receptus,κριτικές εκδόσεις 18ου και 19ου αιώνα, Πατριαρχική έκδοση του 1904).
γ. Κριτική του κειμένου της Κ.Δ.
δ. Ιστορία της συγκροτήσεως του «κανόνα» της Κ.Δ..
ε. Η γλώσσα της Κ.Δ.
στ. Εισαγωγή στα 27 βιβλία της Κ.Δ. (περιεχόμενο, συγγραφέας, χρόνος και τόπος συγγραφής, ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε βιβλίου).
ζ. Νεοελληνικές μεταφράσεις της Κ.Δ.
Βοήθημα: Ι. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (εκδόσεις Π. Πουρναρά).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ:
Δ. Α. Κούκουρα
1. –Τι είναι εγκυκλοπαίδεια της θεολογίας
- Η σχέση της με την εγκύκλιο παιδεία και την εγκυκλοπαιδεία
2. – Η Εισαγωγή στη Θεολογία και η ιστορία της
- Τι σημαίνει ο όρος «Θεολογία»
3 Οι Θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα
4 Η προσφορά της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης
5 Το μέλλον της Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο
6 Η δυναμική και η στατική θεώρηση της Θεολογίας
7 Ο σύγχρονος θεολογικός λόγος
Βοήθημα:, Εισαγωγή στη Θεολογία, εκδόσεις Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσ/νίκη 2004 Κεντρική διάθεση: Μητροπόλεως 129, τηλ. 2310/239836. Οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν καλά το Α΄ μέρος. Τα κείμενα σύγχρονου θεολογικού προβληματισμού που παρατίθενται στο Β΄ μέρος οφείλουν να τα μελετήσουν με προσοχή, ώστε να μπορούν να απαντήσουν συνδυαστικά σε ερωτήσεις κρίσεως.
Υποβολή αιτήσεων : 1-15/ 11 / 2009 με συνημμένο αντίγραφο πτυχίου.
Ημερομηνία εξετάσεων: 1-10 / 12 / 2009

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου