Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Θεολογικό συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΚΠΑ

ΜΕ­ΤΑ­ΠΤΥ­ΧΙ­Α­ΚΟΣ ΦΟΙ­ΤΗ­ΤΙ­ΚΟΣ
ΘΕ­Ο­ΛΟ­ΓΙ­ΚΟΣ ΣΥΝ­ΔΕ­ΣΜΟΣ

Ε­ΘΝΙ­ΚΟ ΚΑΙ ΚΑ­ΠΟ­ΔΙ­ΣΤΡΙ­Α­ΚΟ
ΠΑ­ΝΕ­ΠΙ­ΣΤΗ­ΜΙ­Ο Α­ΘΗ­ΝΩΝ
ΤΜΗ­ΜΑ ΘΕ­Ο­ΛΟ­ΓΙ­ΑΣ
Θε­ο­λο­γι­κὴ Σχο­λὴ - Πα­νε­πι­στη­μι­ού­πο­λη
157 82 Ἄ­νω Ἰ­λί­σι­α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ὁ Μεταπτυχιακὸς Φοιτητικὸς Θεολογικὸς Σύνδεσμος (Μ.Φ.Θ.Σ.) ἔχει τὴ χαρὰ νὰ σᾶς ἀνακοινώσει ὅτι τὸ ΙΕ΄ Θεολογικὸ Συνέδριο Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν μὲ θέμα «Mare Nostrum: Μεσόγειος καὶ Χριστιανισμὸς διὰ μέσου τῶν αἰώνων» θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Πάρο ἀπὸ τὶς 3 ὡς τὶς 5 Ἰουλίου 2009 ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου.

Οἱ αἰτήσεις συμμετοχῆς θὰ πρέπει νὰ κατατεθοῦν αὐστηρὰ μέχρι τὶς 30 Μαΐου 2009, ἐνῶ τὰ θέματα τῶν εἰσηγήσεων αὐστηρὰ μέχρι τὶς 15 Μαΐου 2009. Τὰ βιογραφικὰ τῶν ὁμιλητῶν καὶ οἱ περιλήψεις τους (100 λέξεις) θὰ πρέπει νὰ κατατεθοῦν αὐστηρὰ μέχρι τὶς 30 Μαΐου 2009, ἐνῶ τὸ πλῆρες κείμενο τῶν εἰσηγήσεων θὰ πρέπει νὰ παραδοθεῖ μέχρι τὶς 30 Ἰουνίου 2009.
Τὸ ποσὸ τῆς συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο θὰ εἶναι 160 € γιὰ δίκλινο, τρίκλινο, τεττράκλινο καὶ 230 € γιὰ μονόκλινο καὶ θὰ περιλαμβάνει τὰ ἔξοδα μετακίνησης, διαμονῆς καὶ διατροφῆς τῶν συνέδρων

Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες καὶ θὰ τηρηθεῖ προτεραιότητα.
Τὸ ποσὸ τῆς συμμετοχῆς θὰ κατατίθεται στὸν λογαριασμό τοῦ Μ.Φ.Θ.Σ. ποὺ διατηρεῖ στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἀρ. λογαριασμοῦ: 172/604923-05.
Μαζὶ μὲ τὴν αἴτηση συμμετοχῆς θὰ πρέπει νὰ κατατίθεται καὶ ἡ ἀπόδειξη πληρωμῆς ἀπὸ τὴν Τράπεζα, ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ ἀναγράφεται ἀπαραίτητα καὶ τὸ ὄνομα τοῦ καταθέτη. Οἱ αἰτήσεις συμμετοχῆς καὶ οἱ ἀποδείξεις πληρωμῆς μποροῦν νὰ κατατίθενται καὶ μὲ fax, καθὼς καὶ στὸ e-mail τοῦ Μ.Φ.Θ.Σ.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε μὲ τὰ ἑξῆς τηλέφωνα καὶ e-mail τοῦ Γραφείου τοῦ Μ.Φ.Θ.Σ:
210 7275818 καθημερινά 11-1, fax: 210 7275710, mfths@theol.uoa.gr

Τακόπουλος Φίλιππος 6972278097 ftakop@theol.uoa.gr
Κόλλιας Σωτήριος 6946437733 sotirioskollias@yahoo.gr
Κουτσουρούμπας Νεκτάριος 6972503127 nkouts@theol.uoa.gr
Κασάπη Εἰρήνη 6978305785 ikasapi@theol.uoa.gr
Μαρίνου Γλυκερία 6972370869 gmarinou@theol.uoa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου