Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

"Τό πρόβλημα τοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς κρίσης πού ζοῦμε εἶναι κατ’ οὐσίαν πρόβλημα πνευματικό"

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

      Ἀδελφοί καί πατέρες, χριστιανοί καί χριστιανές,

Metropolitan of Arkalochori Andreas Nanakis.jpg«Φς κ φωτός, Θεόν ληθινόνναστάντα τ τρίτ μέρ κατά τάς Γραφάς. Καί νελθόντα ες τούς Ορανούς…». Κατά τήν μολογία το Συμβόλου τς Πίστεώς μας καί κατά τήν μπειρία τς κκλησίας μας, Χριστός, «φς κ φωτός, Θεός ληθινός», ναστήθηκε καί νλθε ες τούς ορανούς. ς πρόσωπα καί ποστάσεις, πατέρες καί δελφοί, χριστιανοί καί χριστιανές, τήν ναστάσιμη ατή βραδιά, λαμβάνομε τό φς το Χριστο μας. Γιά ν’ γιαστομε, νά φωτιστον ο ψυχές μας, ο καρδιές μας, νος μας, ο οκογένειές μας, τά σπιτικά μας. Λαμβάνομε τό γιον Φς. Τό φς κ το φωτός. Τό φς κ το νεσπέρου φωτός. πό τόν Πανάγιο Τάφο. Τό φς πό τό καινό μνημεο τς ναστάσεως το Κυρίου μν ησο Χριστο.

Τό πρόσωπό μας, πόστασή μας, καταυγάζεται καί συγκλονίζεται πατή τήν μοναδική μπειρία τς ποκάλυψης, τς καρδιακς, τς ψυχικς, τς πνευματικς μας κοινωνίας μέ τό γιον φς. Μέ τό φς το Χριστο, πού φαίνει πσι. λους μς. Ατή μπειρία το γίου φωτός, ατό τό μυστήριο τς ποκαλύψεως το κατάλυτου Θείου φωτός εναι τό ατούμενο γιά τόν ρθόδοξο χριστιανό. Γιά τόν κάθε νθρωπο πού βαπτίστηκε στό νομα το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος.

μπειρία καί ποκάλυψη το μυστηρίου το Χριστο προϋποθέτει τήν σκηση, τήν νηστεία καί τήν προσευχή τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς. Τς γίας καί Μεγάλης βδομάδος. Καί τσι πορευόμεθα στό φς τς ναστάσεως. λλωστε λέξη «Πάσχα» σημαίνει πέρασμα. Διάβαση πό τό σκοτάδι στό φς.
ζωή μας, ς ρθοδόξων χριστιανν, ν δέν στηρίζεται στό σκητικό φρόνημα τς κκλησίας, στήν ταπείνωση, στήν φιλανθρωπία, στήν προσευχή μας, τότε μποδίζομε, τυφλώνομε τά μάτια τς ψυχς μας. Δέν μς ποκαλύπτεται Χριστός. Δέν χομε μπειρία πό τό φς το Χριστο. Δέν γνωρίζομε τό γιον φς, πού φειδώλευτα δίνει γία μας κκλησία στά νυπόστατα, ν Χριστ, πρόσωπά Σας, ς δρο πνευματικό στόν γώνα τς σκησης, τς συνέπειας, το καθημερινο χρέους καί τς διαρκος εθύνης, πως κφράζονται καί μέ τήν παρουσία Σας τήν ναστάσιμη ατή βραδιά στήν κκλησία.
Τό πρόβλημα το πολιτισμο μας καί τς κρίσης πού ζομε εναι κατ’ οσίαν πρόβλημα πνευματικό. Ζητήσαμε νά μς φωτίσουν, νά μς διαφωτίσουν καί νά μς λυτρώσουν νθρωποι. νθρώπινα φτα τς φιλοδοξίας, τς φιλοχρηματίας, τς κενοδοξίας, τς ματαιοδοξίας, τς σύγχρονης εδωλολατρίας. Δηλαδή, φτα γωκεντρικς διοτέλειας, πού νάβουν γιά νά σβήσουν. Λησμονήσαμε, πομακρυνθήκαμε πό τό φς το Χριστο, πό τό φς το λίου τς δικαιοσύνης, πού κκλησία καθημερινά καί ξαιρετικά τήν ναστάσιμη ατή βραδιά το Κυρίου μν ησο Χριστο, μς προσφέρει φειδώλευτα, πλόχερα, μέ γάπη, ταπείνωση καί συγχωρητική διάθεση.
Σς εχομαι Πατέρες καί δελφοί, Χριστιανοί καί Χριστιανές, τό ναστάσιμο φς το Κυρίου μν ησο Χριστο, τό προαιώνιο, τό ΐδιο, τό τελεύτητο, τό σβεστο, τό κατάλυπτο καί καταλυπτό φς το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος, τό φς πού μπνέει, παραμυθε, ζωοποιε, ελογε, συγχωρε, τό φς πού συνθλίβει καί καθαγιάζει τόν παλαιό νθρωπο τς μαρτίας, νά φωτίζει τίς καρδιές μας, τίς ψυχές μας, τά πρόσωπά μας καί τίς ποστάσεις μας.
Χρόνια Πολλά!  Χριστός νέστη!
Ατο τό κράτος, τό λεος, δύναμις καί δόξα ες τούς αἰῶνας. μήν.
            γιον Πσχα 2014
Διπυρος πρός τόν ναστάντα Χριστόν εχτης πντων μν
†Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
 Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Πηγή: Ιστοσελίδα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου