Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ: Γιατί "ΝΑΙ" στην ίδρυση Τμήματος Μουσουλμανικών Σπουδών

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την έντονη συζήτηση που έχει προσφάτως αναπτυχθεί σε ποικίλους κύκλους, από το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ ανακοινώνονται τα εξής: 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κατά τη Γ.Σ αρ. 416 την  Μαρτίου 2014, υπερψήφισαν την πρόταση να ιδρυθεί στο Τμήμα μία δεύτερη κατεύθυνση Σπουδών, ανεξάρτητη και διακριτή από την υφιστάμενη θεολογική κατεύθυνση, με τον τίτλο «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών». Η απόφαση στηρίχθηκε σε κριτήρια και ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και στην επίγνωση του ρόλου των Θεολογικών Σχολών και Τμημάτων, τα οποία οφείλουν να υπηρετούν την Κοινωνία, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία, με άξονα τις εξής βασικές αρχές:

• Την ακαδημαϊκή ευθύνη για εναρμόνιση των Προγραμμάτων Σπουδών με βάση το πλαίσιο της προσφοράς μορφωτικών αγαθών του Δημοσίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

• Την πρόταξη του αλληλοσεβασμού και της καταλλαγής, σε καιρούς χαλεπούς ως προς την προάσπιση των ανθρώπινων αξιών και ειδικότερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Το Τμήμα στηριζόμενο στις αρχές της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του δικαιώματος στο αγαθό της Ανωτάτης Παιδείας όλων των Ελλήνων πολιτών, αποφάσισε κατ’ αρχάς να προσφέρει πανεπιστημιακή θεολογική εκπαίδευση στους Μουσουλμάνους το θρήσκευμα, μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης), σε Ελληνικό ΑΕΙ και ειδικότερα στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.
Είναι γνωστό ότι στη Δυτική Θράκη οι Μουσουλμάνοι το θρήσκευμα Έλληνες πολίτες, βάσει των διεθνών συνθηκών, διδάσκονταν τη θρησκευτική τους παράδοση μόνο στη μειονοτική πρωτοβάθμια και στη μειονοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς που είτε δεν διέθεταν εξειδικευμένες θεολογικές γνώσεις είτε διέθεταν τίτλους μουσουλμανικών σπουδών από ΑΕΙ της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, λόγω ελλείψεως αντιστοίχου τριτοβάθμιου προγράμματος στη χώρα μας.

Ο ν. 4115/2013 παραχώρησε στους Μουσουλμάνους Έλληνες Πολίτες της μειονότητας της Θράκης το δικαίωμα να διδάσκονται τη θρησκευτική τους παράδοση και στα δημόσια σχολεία της Θράκης. Σήμερα η ανάγκη αυτή καλύπτεται είτε από εκπαιδευτικούς χωρίς εξειδικευμένες θεολογικές γνώσεις σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε από μουσουλμάνους Θεολόγους με τίτλους μουσουλμανικών σπουδών από αλλοδαπά ΑΕΙ.

                                                                                                                                                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 4/4/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου