Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Σε ποιό Επίπεδο Επαγγελματικών Προσόντων κατατάσσεσθε;


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως δεσμεύτηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, κατάρτισε και κατέθεσε προς έγκριση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, διασφαλίζοντας για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας. Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ενεκρίθη στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποδίδει με δικαιοσύνη επαγγελματικά δικαιώματα που θα δώσουν την δυνατότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, χωρίς στρεβλώσεις, σε ασφαλές εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον. Υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση μπορεί να συνδέεται με την απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Υπό το πρίσμα της κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020, η οποία στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προσφέρει ένα εργαλείο που δίνει διέξοδο στην Αγορά Εργασίας και κυρίως δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό ανθρώπινο κεφάλαιο».

ΤΑ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2.  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3.  ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.))
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11, παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι

4. ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ. ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

5.  ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.)
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11, παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση
ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
(τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)

6.  ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (B.Sc.)
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ)

7.  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (M.Sc.)

8.  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Ph.D.)

(Πηγή:  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου