Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Απόσυρση εγκυκλίων και συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας ζητά το Δ.Σ. της ΠΕΘΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420
e-mail: panenthe@otenet.gr & enosis@petheol.gr

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τήν Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου τό απόγευμα πραγματοποιήθηκε στό υπουργείο Eθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων συνάντηση τών Κοσμητόρων της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών κας Eλένης Χριστινάκη καί της Θεολογικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Iωάννου Κογκούλη, καθώς καί του εκπροσώπου της Πανελληνίου Eνώσεως Θεολόγων, Aντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΠΕΘ κ. Hλία Φραγκοπούλου μέ τόν κ. Aθανάσιο Κοτταρά Διευθυντή του γραφείου του Yπουργού Eθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Aρ. Σπηλιωτοπούλου.

H συζήτηση είχε πρώτα ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά καί τέθηκαν καί ζητήματα αμέσου ενδιαφέροντος, αφού θεωρήθηκε ότι είναι προπαρασκευαστική μιάς άμεσης συναντήσεως μέ τόν κ. Yπουργό .

Τά θέματα πού κυρίως συζητήθηκαν όταν α) H απόσυρση των εγκυκλίων του περασμένου καλοκαιριού πού αναφέρονται στή δυνατότητα απαλλαγής από τό μάθημα των Θρησκευτικών καί επάνοδος στήν πρό των εγκυκλίων αυτών κατάσταση β) H ανάγκη ρυθμίσεως μέ υπουργική παρέμβαση-έκδοση εγκυκλίου- του θέματος πού έχει δημιουργηθεί μέ τήν αποδοχή αιτήσεων απαλλαγής από τό μάθημα καί μαθητών ορθοδόξων, κατά παράβαση της τρίτης σχετικής εγκυκλίου. Τονίστηκε ότι τό θέμα πρέπει νά λήξει πρίν από τήν έναρξη του νέου σχολικού έτους. γ) Τέλος ανανεώθηκε καί εγγράφως καί προφορικά τό αιτημά μας γιά μιά απευθείας συνάντηση μέ τόν κ. Yπουργό γιά νά τεθούν καί συζητηθούν καί όλα τά λοιπά ζητήματα πού η Ένωσή μας έχει θέσει. Πολύ περισσότερο αφού διακηρύχθηκε ότι τά θέματα της παιδείας θά αντιμετωπιστούν από τό Yπουργείο μέ εκκίνηση «από μηδενική βάση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου