Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετατάξεις

Από τη Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ηπείρου έχει εκδοθεί (16.08.2013) το ακόλουθο Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία μετατάξεων:

Στο εγχειρίδιο χρήσης «Ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων μετατάξεων εκπαιδευτικών» προβλέπεται ο εκπαιδευτικός που θα υποβάλει σχετική αίτηση να παρουσιάζεται στη Δ/νση Δ.Ε., όπου είναι τοποθετημένος, και να δηλώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.
Κάθε Δ/νση είναι υποχρεωμένη να καταγράφει κατά σειρά προσέλευσης το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του σε φύλλο excel, το οποίο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής θα υποβάλει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (φαξ: 2103442365) μέχρι και τις 13:00 μ.μ. της 24ης Αυγούστου 2013.
Οι δύο προτιμήσεις τις οποίες έχουν δικαίωμα οι εκπ/κοί να δηλώσουν αφορούν όχι μόνο την οικεία Περιφέρεια αλλά όλες τις Περ/κές Δ/νσεις της Χώρας.
Η Περιφερειακή Δ/ντρια
Χουλιάρα Δώρα


[*Ενημερωτικό Σημείωμα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ Πρεβέζης]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου