Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Υπ. Παιδείας: Τι ισχύει για τις υπεραριθμίες

Απαντώντας σε σχετικό έγγραφο που παρέπεμπε σε ψήφισμα της Ε.Λ.Μ.Ε. Φλώρινας το οποίο κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Γερμανίδης με θέμα «Ε.Λ.Μ.Ε. Φλώρινας - Υπεραριθμίες Εκπαιδευτικών», ο υφυπουργός Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου ανέφερε τα ακόλουθα: 
Πιο  συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 ορίζεται ότι κατά τη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων και «αα)Τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων με την αυτοδίκαια αποχώρηση των εκπαιδευτικών από την υπηρεσία..", ενώ και στο άρθρο 7 του Ν. 3848/2010 ορίζεται ότι καταγράφονται και λαμβάνονται υπόψη ".. οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία». Έτσι με την αριθμ.  70607/Δ2/23-05-2013 εγκύκλιο καλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας να υπολογίσουν τα οργανικά κενά όπως κάθε χρονιά. Η εισαγωγή του συστήματος Plan.sch.gr έχει καθαρά υποβοηθητικό χαρακτήρα  μη δεσμεύοντας τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ως προς τα στοιχεία και τους υπολογισμούς του.

Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013 είναι μεταγενέστερη των διατάξεων του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09/05/2013), οπότε έχει ληφθεί  υπόψη η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 2 ώρες όπως προβλέπεται στην παράγραφο Θ, υποπαρ. Θ2, 2α του ως άνω Νομού.

Επισημαίνεται ότι τόσο οι μεταθέσεις όσο και οι οργανικές τοποθετήσεις γίνονται σε οργανικά κενά και θέσεις που προκύπτουν με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων της βασικής ειδικότητας. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (μειώσεις ωραρίων λόγω θέσεων,  β’ αναθέσεις, β’ ειδικότητες, μακροχρόνιες άδειες κλπ) αποτελούν λειτουργικά κενά τα οποία δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για οργανικά κενά καθώς η οργανικότητα των εκπαιδευτικών δεν εκπίπτει όταν λαμβάνεται θέση ευθύνης, απόσπαση, μακροχρόνια άδεια κ.λ.π.

Γενικότερα, τόσοι οι μεταθέσεις όσο και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προγραμματίζονται ώστε να υπάρχει έγκαιρη κα ορθολογικότερη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, με στόχο την αδήριτη ανάγκη κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Πηγή: Alfavita


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου