Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Επεξηγήσεις του Υπ. Παιδείας για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών


Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/ 13-8-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τονα ριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15:00.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου