Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Mea culpa, ή lapsus calami?

ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΥΣΗΣ, εκ νέου πνέων μένεα, κατά ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ

"Δημοσιογραφικής και αστυνομικής

θεολογίας απολιθώματα"

"Μια ακόμη απάντηση σε νέα «πρόκληση» συναδέλφου Π.Τ."

Ο Κώστας Νούσης δίδει την τελευταία (όπως δεσμεύεται) απάντησή του στη "νέα πρόκληση του Παναγιώτη Τελεβάντου":

"Έχει καταστεί περιφανώς σαφές, αγαπητέ" - του γράφει - "ότι δεν έχεις πρόθεση να διαλεχθείς αλλά να προπηλακίσεις και προβοκάρεις. Φοβάμαι ότι το κακό αυτό συνήθειο δεν είναι δικό σου εφεύρημα αλλά μιας ολόκληρης των παρελθόντων ετών γενιάς - θεολόγων καταληψιών της επικαιρότητας - που ελέγχεται κρινομένη σε θεολογικό αρχικώς επίπεδο επιστημονικώς, αλλά κυρίως σε πνευματικό επίπεδο - ήτοι αυτής ταύτης της ζωής, την οποία άλλωστε θεραπεύει και η θεολογία, ειδάλλως εκπίπτει στο γήινο και χθαμαλό επίπεδο της ψιλής θεωρητικής επιστήμης. Εκπρόσωπος μιας ασπρόμαυρης εποχής και θεολογίας βλέπεις τα πάντα καταθλιπτικά μη διακρίνοντας την ποικιλόχρουν περιρρέουσα ατμόσφαιρα της ζωής, την οποία λίαν καλώς ο Κύριος έκτισε τοιουτοτρόπως. Κακώς καγώ κακός καταγινόμενος κατά φίλου κακογράφως κεκυριευμένος εκ δικαίας - κατ’ εμέ - αγανακτήσεως κατηγορώ εκ νέου εκπνέων...". Oλόκληρη η επιστολή στο ιστολόγιο "Θεολογία και Κοινωνία": http://theology-xaris.blogspot.com/2010/01/mea-culpa-lapsus-calami.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου