Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

"Από κοινού για τη ζωή. Ιεραποστολή και ευαγγελισμός σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο", από τις εκδόσεις CEMES


Η πρόσφατη επαναβεβαίωση της ιεραποστολικής ταυτότητας της Ορθοδοξίας, με την υπερψήφιση από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη (19-26 Ιουνίου, 2016) του ιεραποστολικού κειμένου: «Η Αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Σύγχρονο Κόσμο», αλλά και τις σαφέστατες αναφορές, έμμεσες και άμεσες, στα λοιπά ψηφισθέντα κείμενα, και κυρίως στο Μήνυμα, το οποίον η Σύνοδος απηύθυνε urbi et orbi (προς τον Ορθόδοξο λαό και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως), καθιστά αναγκαία την μετάφραση στα ελληνικά και της πρόσφατα δημοσιευθείσης νέας ιεραποστολικής διακήρυξης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τις εκκλησίες-μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ), επίσης στην Κρήτη (τον Σεπτέμβριο του 2012), με τίτλο: 

Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes (Από κοινού για τη ζωή: Ιεραποστολή και ευαγγελισμός σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο).

Η διακήρυξη αυτή, εκτός του ότι έτυχε ευρείας συναίνεσης, πολύ ευρύτερης του ΠΣΕ και των συνεργαζόμενων με αυτό ιεραποστολικών φορέων, παρουσιάζει σε πολλά σημεία έντονη την επίδραση της Ορθόδοξης θεολογίας. Είναι αξιοσημείωτο, ότι όλα τα σύγχρονα κείμενα που αναφέρονται στην χριστιανική μαρτυρία, η νέα ιεραποστολική διακήρυξη του ΠΣΕ, η ιεραποστολική Διακήρυξη του νυν προκαθημένου της Καθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκου, την οποία εκφράζει η Αποστολική Προτροπή Evangelii Gaudium (Η χαρά του Ευαγγελίου, του 2013), αλλά και η Εγκύκλιός του για το περιβάλλον Laudato Si΄ (Δόξα σε Σένα, του 2015), η ιεραποστολική Δέσμευση του Κέιπ Τάουν της παραδοσιακά συντηρητικότερης ευαγγελικαλικής Κίνησης της Λωζάνης (The Cape Town Commitment, του 2010), και κυρίως η ανωτέρω Ορθόδοξη ιεραποστολική Διακήρυξη, παρουσιάζουν μια αξιοθαύμαστη σύγκλιση ιεραποστολικών θέσεων.

Το Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» (CEMES), σε συνεργασία με την Επιτροπή για την Παγκόσμια Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό (CWME) του ΠΣΕ, ανέλαβε την μετάφραση και στα ελληνικά του διαχριστιανικού ιεραποστολικού αυτού κειμένου (το οποίο ήδη έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες), και την ανέθεσε σε ομάδα νέων επιστημόνων, υπό την εποπτεία του μέλους του Κέντρου Δρ. Δημητρίου Κεραμιδά, συμπεριλαμβάνοντάς την στις εκδόσεις του.

CEMES 10

"TOGETHER TOWARDS LIFE:
MISSION AND EVANGELISM
IN CHANGING LANDSCAPES
THE NEW MISSION STATEMENT
OF THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES"

General Editor:
Dr. Petros Vassiliadis, Emeritus Professor of AUTH and President of
CEMES, Former Member of the Commission on World Mission and
Evangelism of WCC.

Editor of the translation:
Dr. Dimitrios Keramidas

Translators:
Dr. Dimitrios Keramidas: §1-35, Pavlos Vasiliadis, M.Th: §36-54.

Dr. Nikolaos Tsirevelos: §55-79,

Dr. Nikolaos Dimitriadis: §80-100, Dr. Ioannis Lotsios: §101-112

* Διατίθεται από το CEMES (cemes2014@gmail.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου