Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Γνωμοδοτική Επιτροπή ΥΠΠΕΘ - ΙΕΠ για την αποτίμηση εφαρμογής των νέων Π.Σ. στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Στο πλαίσιο έναρξης ισχύος των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 αποφασίσθηκε η σύσταση και λειτουργία γνωμοδοτικής Επιτροπής υπό το ΥΠΠΕΘ - ΙΕΠ, η οποία θα επιληφθεί του έργου μιας πρώτης γενικής αποτίμησης της εφαρμογής τους κατά το πρώτο αυτό έτος της εισαγωγής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στην Επιτροπή μετέχουν στελέχη του ΙΕΠ, μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου για την εφαρμογή των νέων ΠΣ, εμπειρογνώμονες από τις Επιτροπές που εκπόνησαν τα νέα ΠΣ, μέλη ΔΕΠ από τις Θεολογικές Σχολές, εν ενεργεία σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί.


Ως έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζεται:

 - Η αποτίμηση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εφαρμογής των νέων ΠΣ.

 - Η υποβολή προτάσεων για ενδεχόμενη βελτίωση των διαδικασιών.

- Η επεξεργασία προτάσεων γύρω από την περαιτέρω αποτίμηση/αξιολόγηση της εφαρμογής των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά.

- Η υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω επιμορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών. - Η μελέτη τυχόν προτάσεων από τρίτους, οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο του διαλόγου για τα Θρησκευτικά και της εφαρμογής των νέων ΠΣ.

 - Η γνωμοδότηση / εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα παραπάνω, την τρέχουσα πορεία και τα επόμενα βήματα της εφαρμογής των νέων ΠΣ στα θρησκευτικά.

Η Επιτροπή του ΥΠΠΕΘ - ΙΕΠ αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Γεράσιμος Κουζέλης, Καθηγητής Επιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του ΙΕΠ

2. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ, Προϊστάμενος Γραφείου Α του ΙΕΠ

3. Μάριος Μπέγζος, Καθηγητής Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

4. Αγγελική Ζιάκα, Επικ. Καθηγήτρια Θρησκειολογίας του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

5. Εμμανουήλ Περσελής, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

6. Βασιλική Μητροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

7. Πολύκαρπος Καραμούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Θρησκείας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

8. Μάριος Κουκουνάρας - Λιάγκης, Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Θρησκευτικών του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ

9. Άγγελος Βαλλιανάτος, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Β΄ Αθήνας, Αν. Αττικής, Εύβοιας

10. Γεώργιος Στριλιγκάς, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης

11. Μαρία Συργιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων Ημαθίας, Πιερίας, Δ. Θεσσαλονίκης

12. Αλέξανδρος Κόπτσης, Σχολικός Σύμβουλος 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Θεσσαλονίκης

13. π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης, Θεολόγος Εκπαιδευτικός –Χημικός

14. Κυριακή Μπαθρέλλου, Θεολόγος Εκπαιδευτικός

15. Αντώνης Παναγάκης, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».


Το έργο της Επιτροπής ανέλαβε να συντονίζει ο κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου.

Πηγή: I.E.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου