Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

H "Δράση" για τη Τράπεζα Θεμάτων

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Τράπεζα Θεμάτων παρά τις εμφανείς ελλείψεις και τα προβλήματα της πρώτης εφαρμογής της είναι ένας θεσμός αναγκαίος για τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος.  Είναι αναγκαίος θεσμός γιατί:

·                                 Εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη όλης της διδακτέας ύλης σε όλα τα σχολεία της χώρας.
·                                 Στο βαθμό που τα θέματα είναι πραγματικά διαβαθμισμένης δυσκολίας επιτρέπει την αξιολόγηση του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
·                                 Δημιουργεί τις προϋποθέσεις εντοπισμού των πραγματικών αδυναμιών του εκπαιδευτικού μας συστήματος και άρα των στοχευμένων παρεμβάσεων βελτίωσής του επί τη βάση συγκρίσιμων δεδομένων των μαθητικών επιδόσεων.
·                                 Για το λόγο αυτό καλούμε την Κυβέρνηση να μην ενδώσει στο λαϊκισμό που εκπορεύεται από διάφορες πλευρές τις τελευταίες ημέρες και όχι μόνο να μην καταργήσει το θεσμό αλλά αντίθετα να τον ενισχύσει προχωρώντας:
·                                 * Σε επιλογή όχι μόνο του 50% αλλά του συνόλου των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων από την Τράπεζα.
·                                 * Σε πραγματική στάθμιση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων της Τράπεζας και
·                               *   Στην πλήρη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων για όλα τα σχολεία της χώρας. 
Όταν ο ασθενής έχει πυρετό δεν φταίει ποτέ το θερμόμετρο... 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου