Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Το χρονοδιάγραμμα μεταθέσεων εκπαιδευτικών 2012

Aπό τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ κ. Δημ. Μπράτη εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μεταταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για το έτος 2012, το οποίο αναδημοσιεύουμε καθώς σε γενικές γραμμές, αφορά και τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 28/2/ 2012
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr/
τηλ. 6974750402 –
2103312790, 2103442884
fax: 2103246893


Το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. για το 2012

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων του 2012, σας ενημερώνω για τα εξής:

1. Μέχρι τις 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 καταρτίζονται πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται με βάση τις εισηγήσεις των ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας. Στις κενές οργανικές θέσεις λαμβάνονται υπόψη κι αυτές που θα προκύψουν μέχρι 31 Αυγούστου 2012, με την αυτοδίκαιη αποχώρηση των εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που θα ικανοποιηθούν εξαρτάται από τα οργανικά κενά που θα δώσει η κάθε περιοχή, οι αιρετοί των ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τα κενά που θα αποστaλούν, από τις Δ/νσεις Π.Ε. στο Υπ. Παιδείας. Αυτό, εξάλλου, προβλέπεται και στο άρθρο 4, παρ.2 του Π.Δ. 50/96.

2. Μέχρι τις 31 Μαρτίου συνεδριάζει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αποφασίζει, με βάση τα μόρια και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων, για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. με την εξής σειρά:
α) Μεταθέσεις σε διαπολιτισμικά σχολεία β) Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑγ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριώνδ) Μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

3. Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 μετατίθενται ή τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (πολύτεκνοι, εκπαιδευτικοί με συγκεκριμένες παθήσεις, κλπ).

4. Αμοιβαίες μεταθέσεις: Οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάθεση περιγράφονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96 και στο άρθρο 9, παρ.2 του Π.Δ. 100/97.

5. Ο αριθμός των αιτήσεων που ικανοποιήθηκε το 2011 ανά ειδικότητα:


• Την περσινή χρονιά (2011) είχαν υποβληθεί συνολικά 9.572 αιτήσεις μετάθεσης και ικανοποιήθηκαν 1.462, ποσοστό 15,25%:


• Τη φετινή χρονιά (2012) υποβλήθηκαν συνολικά 9105 αιτήσεις μετάθεσης.
Τέλος, επισημαίνω, ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μεταθέσεων μέχρι 31 Μαρτίου ελάχιστες φορές έχει τηρηθεί, εξαιτίας των καθυστερήσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Κατά την εκτίμησή μου οι φετινές μεταθέσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου του 2012.

Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου