Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης δασκάλων - καθηγητών

Στα θρανία δάσκαλοι - καθηγητές

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η επιμόρφωση 150.000 εκπαιδευτικών B/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης για το Νέο Σχολείο, η οποία θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις (Α' και Β') και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2013. Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας και με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, οι επιμορφούμενοι θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον κλάδο τους σε 20 επιμορφωτικά τμήματα ως εξής:

1. Νηπιαγωγών

2. Δασκάλων

3. Φιλολόγων

4. Θεολόγων

5. Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσιογνώστες)

6. Μαθηματικών

7. Πληροφορικής (ΠΕ19&ΠΕ20)

8. Αγγλικής Φιλολογίας

9. Γαλλικής Φιλολογίας

10 Γερμανικής Φιλολογίας

11-14. Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (4 υποομάδες)

15. Φυσικής Αγωγής

16. Κοινωνικών επιστημών (Κοινωνιολόγων, Οικονομολόγων, Νομικών, Οικιακής Οικονομίας)

17. Ειδικής Αγωγής (Α/θμιας & Β/θμιας)

18. Μουσικής (ΠΕ16/ΤΕ16)

19. Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32) και Δραματικής Τέχνης (ΠΕ18.41)

20. Εικαστικής Αγωγής

Τα τμήματα των επιμορφωνόμενων δύναται να διευρυνθούν ή να μεταβληθούν με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ΜΠΕ. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιμόρφωσης, το ΜΠΕ έχει την ευθύνη κατανομής εκπαιδευτικών σε ad hoc τμήματα για την ειδικότητά τους.

Ως κίνητρα συμμετοχής τίθενται:

- Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης (σύνδεση με θέσεις ευθύνης)

- Η Μοριοδότηση (2 μόρια).

- Η ανταπόκριση του προγράμματος στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

- Η μέγιστη δυνατή ευελιξία στον Χώρο, τον Χρόνο και τον Ρυθμό της μάθησης

Σημειώνεται πάντως ότι η συμμετοχή τίθεται σε προαιρετική βάση.

Η Υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος θα γίνει σε συνεργασία με τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις. Η επιμόρφωση στο σύνολο των περιφερειών της χώρας θα λάβει χώρα σε 350 - 400 Επιμορφωτικά Κέντρα των αντίστοιχων Δήμων του Καλλικράτη, [Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), Δημοτικά Επιμορφωτικά Κέντρα(ΔΕΚ)].

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας και με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, οι επιμορφούμενοι προτείνεται να κατανεμηθούν ανάλογα με τον κλάδο τους σε 20 επιμορφωτικά τμήματα ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και τμήματα για καθηγητές θεολόγους (ΠΕ01) .

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

• Πιλοτικό Πρόγραμμα (8.000 εκπαιδευτικών): Ιούνιος 2011

• Eν συνεχεία θα γίνονται αλλεπάλληλες διοργανώσεις (για 30.000 εκπ/κούς η καθεμία), έως το τέλος του 2013.

* Aναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα, εδώ:

http://www.epimorfosi.edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου