Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Ή Θεολογία περί της σχέσης Θείας Ευχαριστίας και Εκκλησίας

Με ειδικό αφιέρωμα για τη σχέση Θείας Ευχαριστίας – Εκκλησίας κυκλοφόρησε το 4ο τεῦχος τοῦ περιοδικού Θεολογία, το οποίο εκδίδεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό τη διεύθυνση του Συμβούλου Θεολόγων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρα Σταύρου Γιαγκάζογλου. Στὸ προλογικὸ σημείωμα τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «Ἡ Εὐχαριστία ὡς τὸ καθολικὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας» ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἀποτυπώνει μὲ συνοπτικὸ τρόπο τὶς βασικὲς παραμέτρους μεταξὺ Εὐχαριστίας καὶ Ἐκκλησίας. Τὸ ἀφιέρωμα τοῦ τεύχους ξεκινᾶ μὲ τὸ ἄρθρο τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, «Ἡ εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία στὴν ὀρθόδοξη παράδοση». Αναλυτική παρουσίαση στο Amen.gr: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=2384

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου