Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Δημητρίου Μόσχου, «Βιβλιογραφικός Οδηγός για την ιστορία του Χριστιανισμού», Ανοικτές ΑκαδημαΪκές Εκδόσεις "Κάλλιππος", Αθήνα, 2024

 


(Aπό ανάρτηση του συγγραφέα, καθηγητή κ. Δημ. Μόσχου στο F/B) 
 
Μετά από περίπου δύο χρόνια δουλειάς υπό τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό Πανεπιστήμιο παραδίδεται στη δημόσια χρήση, δαπάναις Ανοικτών Ακαδημαϊκών Εκδόσεων «Κάλλιπος» ο (όση δύναμις κατ’ άνθρωπον) σφαιρικός «Βιβλιογραφικός Οδηγός για την Ιστορία του Χριστιανισμού» χωρισμένος σε ένα πρώτο μέρος που διαλαμβάνει τη μεθοδολογική εισαγωγή για το πώς γίνεται η Εκκλησιαστική Ιστορία σήμερα (με τα Instrumenta Studiorum) κι ένα δεύτερο από 21 κεφάλαια που περιέχουν πηγές και σχολιασμένη δευτερεύουσα βιβλιογραφία από τον 1ο έως τον 20ο αιώνα (σύνολο 356 σελίδες Α4). 
 
Είναι σχεδιασμένος για να αποτελεί εργαλείο για έρευνα που ταχύτατα ελπίζω να αναθεωρηθεί και να εμπλουτισθεί, είναι σε δημόσια πρόσβαση και κοινή χρήση εδώ https://repository.kallipos.gr/handle/11419/12752 και είναι και αναρτημένος ανά κεφάλαια για πιο ευέλικτη ανεύρεση των πληροφοριών. Συγγραφέας του πονήματος ο καθηγητής του Τμ. Θεολογίας του ΕΚΠΑ κ. Δημήτριος Ν. Μόσχος.
Happy to present my e-book “A bibliographical Guide to the history of Christianity - Introduction to the method – Sources – Secondary Literature” published by the Open Academic Editions “Kallipos” free accessible in https://repository.kallipos.gr/handle/11419/12752 In two parts disposed, one for the introduction to the method and the Instrumenta Studiorum, and the other for the annotated presentation of the sources (with separate number each) and selected bibliography from the 1st to the 20th century, in 21 chapters (and 356 pages). Although the comments are in Greek, as it is meant for Greek public, there is an effort to keep up with the international scholarly discussion hoping to be able to revise and enrich the material very soon. The author of this book prof. Dimitrios Moschos, (Theological School of Athens University).
 
 
* Αναμφίβολα πρόκειται για έναν απαραίτητο Βιβλιογραφικό Οδηγό για θεολόγους - και όχι μόνον! Ένα magnum opus εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας από τον Καθηγητή του Τμ. Θεολογίας του ΕΚΠΑ κ. Δημήτριο Μόσχο. 
Ευχαριστίες εγκάρδιες στον κ. καθηγητή για τη συμπερίληψη του έργου μας ( "Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967-1974. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση", Εκδ. Επίκεντρο, 2017, Θεσσαλονίκη. σσ. 424) ) στη Βιβλιογραφία για το Κεφ. 21 / Εκκλησία της Ελλάδος, Υποκεφ. 21.2.4 / Εκκλησία και ιστορικές περιπέτειες του ελληνικού κράτους / Δ.19, σελ. 352.
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου