Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Tα νέα, μεταβατικά βιβλία Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σε ψηφιακή μορφή


Στην ιστοσελίδα του "Ψηφιακού Σχολείου" αναρτήθηκαν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα νέα, "μεταβατικά βιβλία" Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που θα χρησιμοποιούνται από το νέο διδακτικό έτος 2020-2021 (και μέχρι την έκδοση των βιβλίων που θα περιλαμβάνουν τα [εκδοθησόμενα / οριστικά] νέα Προγράμματα Σπουδών).
Μπορείτε να τα αναγνώσετε ή "κατεβάσετε" (download) πατώντας στο link : "Σχολικά Διαδραστικά Βιβλία".

* Επίσης, από την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου