Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Οδηγίες για το Μάθημα των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018 - 2019 Από το Υπ. Παιδείας και μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ) δημοσιεύτηκαν οι Για το μάθημα των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι Οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164306/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου