Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Ενα ενδιαφέρον επιμορφωτικό σεμινάριο πληροφορικής- και - για θεολόγους

Το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Ν. Φωκίδας σε συνεργασία με άλλες  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την υποστήριξη του Ι.Τ.Υ.Ε., διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle».
Το παραπάνω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ηλείας, Κυκλάδων και Χανίων, ενώ παρουσιάστηκε σε Διημερίδες που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΥπΠΔΒΜΘ και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:
* εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle
  • η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
  • η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες εφαρμογές χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
  • η γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίου (blog), wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.
  • Η χρήση συνεργατικών εργαλείων.
 Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο, από τέλη Νοεμβρίου 2011 έως τέλη Μαΐου 2012. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στο ΣΕΚ Άμφισσας. Το χρονοδιάγραμμα των 5 αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εβδομάδα
Ώρες
ΣΕΚ Άμφισσας
1
15:00 – 19:00
Τρίτη 22/11/2011
7
15:00 – 19:00
Τρίτη 10/1/2012
12
15:00 – 19:00
Τρίτη 14/2/2012
17
15:00 – 19:00
Τρίτη 20/3/2012
22
15:00 – 19:00
Τετάρτη 2/5/2012


Για κάθε μία από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την  πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που εκτιμάται ότι απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι τόσο όσον αφορά το φετινό σεμινάριο όσο και αυτό που διεξήχθη τα προηγούμενα έτη εκτιμάται σε 120 ώρες. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:
  • η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι
  • η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο
 Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί τμήμα 15  εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενων θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/ έως και 14/11/2011. Στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση θα δοθούν 2 CD/DVD με το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στο σεμινάριο. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:
  1. επιτυχής ολοκλήρωση του 25% των συνολικών εργασιών (δηλαδή 33 εργασίες) μέχρι την ημερομηνία της 3ης δια ζώσης συνάντησης καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις
2α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις
2β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛ.ΠΕ19
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΛ. ΠΕ02

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου