Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ α) στο Τμήμα Θεολογίας και β) την "Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών" του Α.Π.Θ.


Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (απόφαση ΓΣ αρ. 17/09-06-2016), στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος: α) Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ εσωτερικού και ισότιμων Ιδρυμάτων του Εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ή ισότιμων τίτλων προς αυτά Σχολών. (Σε ότι αφορά την ισοτιμία των τίτλων σπουδών προς τους τίτλους σπουδών των ΤΕΙ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/ΝΣΗ Διοικητικού του Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.)

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β') το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερ-διετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η σχετική αίτηση και το αντίγραφο του πρώτου πτυχίου θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2016. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής από 01 έως 12 Δεκεμβρίου 2016 και θα διαρκέσουν τρεις συνεχόμενες ημέρες. Για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, καθώς για οποιαδήποτε, τυχόν, αλλαγή προκύψει από το ΥΠΠΕΘ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα ακόλουθα τρία μαθήματα, η ύλη των οποίων είναι η εξής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη των κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-2017 βρίσκεται στο Εγχειρίδιο: Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, "..τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 13 + 1 Βήματα Εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη", Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη / Θεσσαλονίκη 2014. Στο blog «Βίβλος και Οικουμένη (http://bibleandecumene.blogspot.gr) υπάρχει τράπεζα ερωτήσεων πάνω στην εξεταστέα ύλη, υπό τον τίτλο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ & ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΒΡΑΪΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ερωτήσεις επανάληψης (https://dl.dropboxusercontent.com/u/98456997/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdf)

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ α. Ιστορία του χειρόγραφου κειμένου της Κ.Δ. β. Ιστορία του έντυπου κειμένου της Κ.Δ. γ. Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. δ. Ιστορία της συγκροτήσεως του «κανόνα» της Κ.Δ. ε. Η γλώσσα της Κ.Δ. στ. Εισαγωγή στα 27 βιβλία της Κ.Δ. και στην προβληματική τους ζ) Το συνοπτικό πρόβλημα Εγχειρίδιο: Ι. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο Α΄ μέρος του βιβλίου της καθηγήτριας Δήμητρας Α. Κούκουρα, Εισαγωγή στη σπουδή της Θεολογίας, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη Θεσσαλονίκη 2013. Από τα κείμενα σύγχρονου θεολογικού προβληματισμού που παρατίθενται στο Β΄ μέρος του βιβλίου οφείλουν να μελετήσουν με προσοχή τα κύρια σημεία κάθε δοκιμίου, ώστε να απαντήσουν συνδυαστικά σε ερωτήσεις κρίσεως.

H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗN "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της αρ. 18/30-06-2016, αποφάσισε την προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για πτυχιούχους ΑΕΙ, Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών, ΤΕΙ, Ανωτέρων Σχολών, κ.λ.π. στην «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.που θα λειτουργήσει από φέτος για πρώτη φορά στο Τμήμα Θεολογίας.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ενυπόγραφα, έντυπα ή ηλεκτρονικά) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 


1. αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών 


2. προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). 


Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής από 01 έως 12 Δεκεμβρίου 2016, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες. 


Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα ακόλουθα τρία μαθήματα, η βιβλιογραφική ύλη των οποίων είναι η εξής: 


1. Ισλαμική ιστορία και βασικές αρχές του Ισλάμ Εγχειρίδιο: Μακρής Γεράσιμος (2014) Ισλάμ. Πεποιθήσεις και Πρακτικές. Αθήνα, εκδ. Πατάκη. 


2. Διαθρησκειακός διάλογος Εγχειρίδιο: Ζιάκας Γρηγόριος (2010) Διαθρησκειακοί Διάλογοι. τόμος Α’, Θεσσαλονίκη, εκδ. Πουρναράς. 


3. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της Θρησκείας Εγχειρίδιο: Grace Davie (2010) Κοινωνιολογία της Θρησκείας. Αθήνα, εκδ. Κριτική. (επιμ. στην ελληνική γλώσσα: Νίκη Παπαγεωργίου, μετρφ. Νίκη Παπαγεωργίου & Ευαγγελία Λίλιου). 


Η ΑΠΟΦΑΣΗ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου