Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ (2014 - 2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2014

Τηλέφωνα:2310 99 69 83, 2310996982, 2310991308  FAX 996991                                              Email : info @ theo.auth.gr.   

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
  ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Με κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται στο Τµήµα µας:

α) Πτυχιούχοι Τµηµάτων Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισοτίµων Ιδρυµάτων ταυ Εξωτερικού καθώς και πτυχιούχοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωµάτων Ασφαλείας

β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ή ισοτίµων τίτλων προς αυτά Σχολών στο Α' εξάµηνο σπουδών. Σε ότι αφορά την ισοτιµία των τίτλων σπουδών πρας τους τίτλους σπουδών των ΤΕΙ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απεθύνονται  στη Δ/ΝΣΗ Διοικητικού Τοµέα τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπ/σης.
Σύμφωνα υε τπν Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16.12.2013, Τεύχος Β') το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.!. ή ισοτίµων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερ-διετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 12% επί του αριθµού των εισακτέων κάθε ακαδηµαϊκού έτους σε κάθε Τµήµα Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.!. ή Α.Σ.ΠΑ!.Τ.Ε.
Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015, εκτός νεοτέρας από το ΥΠΑΙΘ.
 Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 01-12-2014 έως 10-12-2014. Για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
              Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων A.E.I. ,TEI, Κ.Α.Τ.Ε.Ε. διετούς φοίτησης και λοιπών Ανωτέρων Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1.         ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

             Εισαγωγικά στοιχεία για όλα τα βιβλία της Π. Διαθήκης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης για θέματα που σχετίζονται με την ονομασία, το χρόνο συγγραφής, τη σύνθεση, την ένταξη στον κανόνα, το περιεχόμενο και τη θεολογία τους.
               Βοήθημα: Δ. Καϊμάκης, Σύντομη Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (εκδόσεις SIMBO)

2.         ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

α. Ιστορία του χειρόγραφου κειμένου της Κ.Δ.. (τα σπουδαιότερα χειρόγραφα,
                αρχαίες μεταφράσεις, παραθέσεις βιβλικές στους πατέρες της εκκλησίας).
            β. Ιστορία του έντυπου κειμένου της Κ.Δ. (Έκδοση Εράσμου, Πολύγλωσση Κομπλουτιανή, Textus
                 Receptus,κριτικές εκδόσεις 18ου και 19ου αιώνα, Πατριαρχική έκδοση του 1904).
            γ. Κριτική του κειμένου της Κ.Δ.
            δ. Ιστορία της συγκροτήσεως του «κανόνα» της Κ.Δ..
            ε. Η γλώσσα της Κ.Δ.
            στ. Εισαγωγή στα 27 βιβλία της Κ.Δ. (περιεχόμενο, συγγραφέας, χρόνος και τόπος συγγραφής,
                ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε βιβλίου).
            ζ. Νεοελληνικές μεταφράσεις της Κ.Δ.
               Βοήθημα: Ι. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (εκδόσεις Π. Πουρναρά).

   3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

   1. Εγχειρίδιο: Δήμητρας Α. Κούκουρα, Εισαγωγή στη σπουδή της Θεολογίας , Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη Θεσσαλονίκη 2013
          Οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν  το Α΄ μέρος. Από  κείμενα σύγχρονου θεολογικού προβληματισμού που παρατίθενται στο Β΄ μέρος οφείλουν να  μελετήσουν με προσοχή τα κύρια σημεία κάθε δοκιμίου, ώστε να μπορούν να απαντήσουν συνδυαστικά σε  ερωτήσεις κρίσεως.

                                                              
                                                              Από τη Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου