Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

"Θεολογία", με αφιέρωμα στο διαθρησκειακό διάλογο


Θεολογία
Κυκλοφόρησε τ νέο τεχος το περιοδικο Θεολογία (τόμος 84, τεχος 4, κτώβριος-Δεκέμβριος 2013), τ ποο περιλαμβάνει τ Β΄ Μέρος το φιερώματος «ρθόδοξη θεολογία κα διαθρησκειακς διάλογος». Στ Προλογικὸ σημείωμα, μ τίτλο «Ταυτότητα κα τερότητα σ να μεταβαλλόμενο κόσμο»,  Σταρος Γιαγκάζογλου πιχειρε ν ναδείξει τν πολύπλευρη  σημασία, λλ κα τ θεολογικ νοηματοδότηση τς τερότητας, πως ατ σαρκώνεται στ πρόσωπο κάθε ξένου κα διαφορετικο στ πλαίσιο τς διαρκς μεταβαλλόμενης ποχς μας.


Στ πρτο κείμενο το φιερώματος, μ τίτλο «κκλησία ν Διαλόγ»,  π. Γρηγόριος Παπαθωμς πιχειρε ν περιγράψει τ θεολογικ σημασία το διαλόγου εδικ μεταξ τν χριστιανν κα γενικ μεταξ τν νθρώπων μ φετηρία τν διαλογικ τρόπο ζως τν Χριστιανν ς κκλησία ν διαλόγ στν πατερικ ποχ κα γραμματεία. Ὁ π. Αγουστνος Μπαϊραχτάρης στ μελέτημά του « δεκάλογος το διαθρησκειακο διαλόγου κα τ παράδειγμα το θρησκειακο πλουραλισμο», περιγράφει τν σκοπ κα τς θεμελιώδεις ρχς το διαθρησκειακο διαλόγου στ σύγχρονο πολυπολιτισμικ περιβάλλον, παρουσιάζοντας συνοπτικ τν λεγόμενο ‘δεκάλογο’ το διαλόγου, πως ατς χει διαμορφωθε στ πλαίσιο τς Οκουμενικς Κίνησης κα στν προοπτικ το διαλόγου το Χριστιανισμο μ τς λλες θρησκεες.  Νικόλαος Δημητριάδης, στ ρθρο του « ρθόδοξη συμβολ στ θεμελίωση το θεμιτο το διαθρησκειακο διαλόγου στν παγκόσμια χριστιανικ εραποστολική» ποπειρται ν ναδείξει τν πιτακτικ χαρακτρα τς σχέσης το διαθρησκειακο διαλόγου μ τν εραποστολικ στν πόηχο τς αξησης τν κρουσμάτων βίας παγκοσμίως στ νομα τς θρησκείας.  Maria Brun στ μελέτη της « συμβολ το Μητροπολίτου Δαμασκηνο (Παπανδρέου) στος Διαθρησκειακος Διαλόγους» ξετάζει τν σημαντικ ρόλο πο διαδραμάτισε είμνηστος Μητροπολίτης Δαμασκηνς στος διμερες διαθρησκειακος διαλόγους μ τν ουδαϊσμ κα τ σλάμ. Στ ρθρο πο κολουθε, μ τίτλο «Διάλογος ρθοδόξων κα ουδαίων θεολόγων στν στορία κα στ παρόν»,  ωάννης Καραβιδόπουλος πιχειρε μι κριτικ κα σφαιρικ πισκόπηση το θεολογικο διαλόγου μεταξ ρθοδόξων κα ουδαίων θεολόγων κα τν ποτελεσμάτων του.  στέριος-Εάγγελος Κεχαγις στ μελέτημα πο κολουθε, μ θέμα «Ο διαθκες τς Παλαις Διαθήκης: νιχνεύσεις γι μι θεολογία τν θρησκειν» ναζητ να κατάλληλο πλαίσιο γι μι θεολογία τν θρησκειν, λαμβάνοντας ς φετηρία συγκεκριμένες περιπτώσεις διαθηκν στν Παλαι Διαθήκη (λ.χ. μεταξ Θεο κα Νε, Θεο κα βραάμ, κ.λπ.). Ὁ Δημήτριος Κεραμιδς στ ρθρο του «Διαθρησκειακς διάλογος κα θεολογία τν θρησκειν. Τ παράδειγμα τς ρωμαιοκαθολικς θεολογίας» πιχειρε ν προσφέρει μι πανοραμικ παρουσίαση τς ξέλιξης τς θεολογίας τν θρησκειν στ Ρωμαιοκαθολικ κκλησία πρν κα μετ τν Β΄ Βατικαν Σύνοδο στ πλαίσιο τς σκέψης σημαντικν θεολόγων (πως ο Jean Danielou, Yves Congar, κ..) κα Συνοδικν Διατάξεων κα γκυκλίων τς Ρωμαιοκαθολικς κκλησίας στν προοπτικ το ζητήματος γι τν σωτηρία τν μ χριστιανν.  Bishara Ebeid στ ρθρο του « πίσκοπος Sulaiman al-Gazzi, νας θεολόγος ποιητς στν ποχ τν Φατιμιδν» προσφέρει σ μετάφραση ρισμένα σημαντικ κείμενα το πισκόπου αυτο τς Γάζας (10ος κα 11ος αἰῶνας).  Peter Kazaku στ ρθρο του «New Hermeneutics in Modern Arab Muslim Thought? The paradigm of Nasr Hamid Abu Zayd» συζητ σύγχρονες ρμηνευτικς τάσεις στ πλαίσιο τς μουσουλμανικς σκέψης. Στ κείμενο πο κολουθε, μ τίτλο «Διαπιστώσεις γι τ Συριακ ζήτημα»,  πίσκοπος Πύργου λίας το Πατριαρχείου ντιοχείας ποπειρται σύντομη θεώρηση κα σχολιασμ τν πρόσφατων δραματικν ξελίξεων στ Συρία κα τς θέσης τν Χριστιανν στν περιοχή.  Κωνσταντνος Κωτσιόπουλος στ ρθρο του «Σύγκρουση διάλογος θρησκειν κα πολιτισμνξετάζει, μεταξ λλων, τς κυρίαρχες θεωρίες (π.χ. πολιτιστικς νομοιομορφισμός, κ.λπ.) πο συνδέονται μεσα μ τ ζήτημα το διαλόγου τν θρησκευτικν κα πολιτιστικν ταυτοτήτων.  Κώστας Μυγδάλης στ κείμενό του «Πολιτικ κα Διαθρησκειακς Διάλογος. Τ παράδειγμα τς Διακοινοβουλευτικς Συνέλευσης ρθοδοξίας» παρουσιάζει τ συμβολ τς Διακοινοβουλευτικς Συνέλευσης στν Διαθρησκειακ Διάλογο. Στ μελέτημα πο κολουθε, μ τίτλο «Πολιτικο νταγωνισμο κα ντιπαραθέσεις στν καθολικ εραποστολ στν θωμανικ Ατοκρατορία στ τέλος το 19ουρχς το 20ο αἰῶνα»  Θεοδόσιος Κυριακίδης ξετάζει τν ντιπαλότητα μεταξ τν ερωπαϊκν κρατν (Αστρία, Γαλλία κ.λπ.) το 19ου-20ο αἰῶνα στ πεδίο τς εραποστολς μ βάση σχετικ ρχειακ λικό.

Στ πρτο κείμενο τς στήλης διόμελα, μ τίτλο «Συζητώντας μ τν ‘λλόθρησκο’: Διδάγματα π τρες λογοτεχνικς ‘στιγμς’ χριστιανο-σλαμικς πιτέλεσης» ὁ Δημήτριος Ολς λαμβάνει φορμή π τρία λογοτεχνικ κείμενα (« Ξεπεσμένος Δερβίσης» το Παπαδιαμάντη, « Καπετν Στέλιος κα Βασφ φέντης» το Φ. Κόντογλου, κ..), γι ν νιχνεύσει ρμηνευτικ τς νυποψίαστες σμώσεις κα συνάφειες μεταξ Χριστιανισμο κα σλάμ.  Θανάσης Ν. Παπαθανασίου στ δεύτερο κείμενο τς στήλης, μ τίτλο «λπίδα: πνευματικ νοδος ς κάθοδος» πικεντρώνει τν προσοχή του στ χριστιανικ λπίδα ς πρς τν στορία κα τν πελπισία.

Στ στήλη Παρεμβάσεις φιλοξενεται ρχικ τ κείμενο το Λάμπρου Σιάσου, μ τίτλο « θεολογία το σπερματικο λόγου ς ρχετυπικς πογραμμς γι τος παντοίους διαλόγους (πρς κοσμοαυτοκράτορες, νακτοβούλια, αρετικούς, εδωλολάτρες, ργανικος πιστήμονες) το πάλαι κα το νν», που συγγραφέας παντ κριτικ σ προγενέστερο μελέτημα το Καθηγητ Γεωργίου Μαρτζέλου ς πρς τν περ σπερματικο λόγου θεωρία το φιλόσοφου κα μάρτυρος ουστίνου, τ ποο δημοσιεύτηκε στ Α΄ Μέρος το φιερώματος (Θεολογία 2/2013). κολουθε τ κείμενο το Κωνσταντίνου Δεληκωσταντ, μ θέμα «Τ Θρησκευτικ στ σύγχρονο σχολεο: Μάθημα γι λους διαφορετικ μαθήματα γι ξεχωριστς μάδες;», μ τ ποο διερευνται φυσιογνωμία κα χαρακτρας το μαθήματος τν Θρησκευτικν στ σύγχρονο σχολεο, πως ποτυπώνεται στ νέο Πρόγραμμα Σπουδν στ Θρησκευτικ Δημοτικο κα Γυμνασίου.

Τ τεχος το περιοδικο συμπληρώνεται μ τς πλούσιες μόνιμες στλες του. Τὰ Θεολογικ Χρονικ που περιλαμβάνονται ναφορς σ πιστημονικ συνέδρια, θεολογικ γεγονότα, νακοινωθέντα κα πορίσματα συνοδικν συνδιασκέψεων, τὰ Περιοδικά νάλεκτα, που γίνεται σύντομη πισκόπηση τν λληνικν κα ξένων θεολογικν περιοδικν, τ Βιβλιοστάσιον, που δημοσιεύονται βιβλιοκριτικ δοκίμια κα παρουσιάσεις θεολογικν μονογραφιν, βιβλίων κα λοιπν κδόσεων καί, τέλος, τAναλόγιον, που δημοσιεύεται νημερωτικ δελτίο πρόσφατων θεολογικν κδόσεων.

* Τ πόμενο πρτο τεχος τς Θεολογίας γι τ τος 2014 θ εναι ποικίλης θεολογικς λης κα θ κυκλοφορήσει τν προσεχ ούνιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου