Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Συνάντηση τοῦ Δ.Σ. τοῦ θεολογικοῦ συνδέσμου τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο


κ μέρους το ΔΣ το Πανελληνίου Θεολογικο Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ - γιά τήν ναβάθμιση τς θρησκευτικς κπαίδευσης» νακοινώνεται τι σήμερα Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 καί ρα 12.00 τό μεσημέρι καί στό πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων μέ πολιτικούς, κρατικούς καί κκλησιαστικούς φορες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση  μέ τόν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπο θηνν & πάσης λλάδος κ. κ  ερώνυμο, ποος νταποκρινόμενος στό ατημά μας, δέχθηκε στό μέγαρο τς ρχιεπισκοπς τόν πρόεδρο το ΔΣ κ. Α. ργυρόπουλο, τόν Γ. Γραμματέα κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο καί τά μέλη Δημήτριο Μόσχο καί Βασίλειο Ξυδιά
Στή διάρκεια τς συνάντησης συζητήθηκαν λα τά θέματα πού νδιαφέρουν τόσο τό θεολογικό κπαιδευτικό κόσμο σο καί τήν κκλησία τς λλάδος καί διαπιστώθηκε βούληση καί τν δυό πλευρν στή διαμόρφωση νός σταθερο πλαισίου συνεργασίας λλά καί νός κλίματος νότητος γιά τήν προώθηση νός γιος καί ποικοδομητικο διαλόγου. Στό πλαίσιο ατό τό ΔΣ το συλλόγου μας, προσχωρώντας στήν πρόταση το Μακαριωτάτου πού διατυπώθηκε πό τόν διο κατά τήν πανηγυρική συνεδρία στήν Ι. Μ. Πεντέλης,  κατά τήν  ορτή το ερο Φωτίου(6-2-2014), ποδέχθηκε τήν πρόσκλησή του γιά τήν συμμετοχή καί συμβολή στή διοργάνωση μίας θεολογικς μερίδας, πό τήν αγίδα τς κκλησίας τς λλάδος.
μερίδα ατή φείλει νά θέσει  ς  στόχο,  τήν διερεύνηση καί ξιοποίηση λων τν σοβαρν καί μπεριστατωμένων προτάσεων γιά τή φύση καί τό περιεχόμενο το μαθήματος τν Θρησκευτικν, στή προοπτική μίας γόνιμης σύνθεσης καί μέ σκοπό τήν οσιαστική ναβάθμισή του, ν διεξαγωγή νός διαλόγου πί προτάσεων καί συγκεκριμένων θέσεων θά διευκολύνει τή διάλυση παρεξηγήσεων καί τήν ρση παρερμηνειν.
σύλλογος ασθάνεται τήν νάγκη νά κφράσει καί πό τή θέση ατή, τίς ελικρινες του εχαριστίες πρός τόν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπο θηνν & πάσης λλάδος κ.κ. ερώνυμο γιά τήν νταπόκρισή του στή προσπάθεια το χώρου μας γιά τήν νάδειξη τς οσίας μέσα πό να διάλογο χωρίς ποκλεισμούς καί  γονες ντάσεις.
Χολαργός 26-3-2014
πό τό ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου