Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Θεολόγοι εν δράσει - Επιστημονικό περιοδικό εκδίδει ο "ΚΑΙΡΟΣ", με τίτλο "Παιδεία και Θρησκεία"

Χολαργός  20-10-2013
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος "ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης" μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμεί να γνωστοποιήσει στα μέλη του, ότι υλοποιώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων, επισκέπτεται και ενημερώνει για τους σκοπούς του συλλόγου αλλά και για τα προβλήματα του χώρου στην εκπαίδευση, συλλογικούς φορείς και παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον τρόπο άσκησης της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, τη φυσιογνωμία του μαθήματος των θρησκευτικών αλλά και το πλαίσιο εργασίας των θεολόγων εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό υλοποιώντας συγκεκριμένο σχέδιο δράσης επισκέπτεται πολιτικά κόμματα, εκπαιδευτικούς συλλογικούς φορείς αλλά και πολιτειακά θεσμικά όργανα. Έτσι ήδη συζήτησε εποικοδομητικά με την επιτροπή θρησκευμάτων του τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκε και ενημέρωσε το ΔΣ της ΟΛΜΕ για τα ζητήματα του κλάδου μας, ενώ επίκειται επίσκεψη σε άλλα πολιτικά κόμματα και στο υπουργείο παιδείας.
Παράλληλα παρακολουθώντας άγρυπνα την εκπαιδευτική επικαιρότητα παρεμβαίνει συνεχώς με ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις σε ζητήματα αιχμής (ωράριο μαθήματος, αδιοριστία θεολόγων, πρόγραμμα σπουδών για τα θρησκευτικά δημοτικού-γυμνασίου, επιμόρφωση, αναθέσεις μαθημάτων σε θεολόγους) αλλά ταυτόχρονα συμπράττει με άλλες θεολογικές ενώσεις που συμμερίζονται την προβληματική του και βρίσκουν κοινό τόπο συνάντησης για συντονισμένη δράση όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, όπως συνέβη το καλοκαίρι με την κοινή ανακοίνωση των θεολογικών ενώσεων της χώρας προ της επικείμενης παρουσίασης του ωρολογίου προγράμματος της λυκειακής βαθμίδας. Η συνεχής επαφή με τις θεολογικές σχολές (όπως οι συναντήσεις με κοσμήτορες – προέδρους τμημάτων αλλά και κοινή εκδήλωση με τη Θεολογική Σχολή Αθήνας) επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του συλλόγου και για την πλευρά αυτή της θρησκευτικής εκπαίδευσης δημιουργώντας νέα δεδομένα στη σχέση τους με την «μαχόμενη» εκπαίδευση, καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικής σύμπραξης με τον σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, που θα εξυπηρετήσουν ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου την δια βίου επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών.
Με τη  λειτουργία των τεσσάρων παραρτημάτων μας που ήδη δραστηριοποιούνται  και  συντονίζονται με το πρόγραμμα δράσης του ΔΣ  ελπίζουμε σε μια ουσιαστικότερη και αναβαθμισμένη παρουσία των μελών μας στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς υποστηρίζουν την έκφραση μιας καινής θεολογικής γλώσσας, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες του μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί ήδη από τριετίας-μεταξύ των άλλων-και το νέο πρόγραμμα σπουδών για τα θρησκευτικά στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, το οποίο παρά την ασκούμενη πολεμική φαίνεται αργά αλλά σταθερά να εδραιώνεται στη συνείδηση των θεολόγων ως μια αξιοσημείωτη πρόταση για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στη συνέχεια της εργώδους αυτής προσπάθειας και με ευθύνη των συντελεστών του νέου ΠΣ συγκεντρώθηκαν και εκδόθηκαν σε καλαίσθητο τόμο με τον τίτλο «Τα Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο» (εκδ. Αρμός) ενδιαφέροντα κείμενα που απηχούν τις κυριότερες απόψεις από τον θεολογικό, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και εκκλησιαστικό χώρο, σχετικά με τη φυσιογνωμία, το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο διάλογο και την κριτική και για το νέο Πρόγραμμα σπουδών.
Το ΔΣ του συλλόγου στην πρόσφατη συνεδρίασή του (Αθήνα, 19/10/2013) επαναβεβαίωσε την ανάγκη για τον προγραμματισμό - συντονισμό δράσεων (σε κεντρικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο) που υπηρετούν αποτελεσματικά τόσο τα προβλήματα της καθημερινότητας των θεολόγων εκπαιδευτικών όσο και τα ζητήματα που σχετίζονται με τους τρόπους έκφρασης της θεολογίας σήμερα στη χώρα μας. Ήδη σχεδιάζονται προγράμματα σύμπραξης με ακαδημαϊκά ιδρύματα για ουσιαστική επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών, λειτουργία ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού με τον τίτλο «Παιδεία και Θρησκεία», αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας, ταχύρρυθμα θεολογικά σεμινάρια, θεματικές ημερίδες.
Η επιτυχία των δραστηριοτήτων αυτών εξαρτάται φυσικά και  από τη δική σας συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα (σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση). Το ΔΣ είναι ανοικτό σε προτάσεις που διατυπώνονται είτε ατομικά είτε μέσω των παραρτημάτων, τα οποία ήδη συσπειρώνουν πολλούς συναδέλφους της περιφέρειας. Η συνεχής συνεργασία και σύνδεση των συναδέλφων – μελών μας με το σύλλογο και τις δραστηριότητές του, αφενός τονώνει την ανάγκη ανατροφοδότησης του έργου μας στο σχολείο και αφετέρου τροφοδοτεί το σύλλογο και τα όργανά του με πολύτιμες πληροφορίες για όσα συμβαίνουν στη σχολική καθημερινότητα, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τις αναγκαίες παρεμβάσεις του στα θεσμικά όργανα της πολιτείας για την «θεραπεία» προβλημάτων . Για την εξυπηρέτηση  θεμάτων που αφορούν στα μέλη μας παραθέτουμε ταe-mail του προέδρου & του Γ. Γραμματέα μέσω των οποίων θα είναι εφικτή αυτή η συνεργασία και αλληλοπληροφόρηση: arganda@sch.gr (Αργυρόπουλος Ανδρέας) καιpidasos@otenet.gr (Παπαδόπουλος Γιώργος).
Με την ευκαιρία  έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς που ήδη διανύουμε όλοι μας σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες στον εργασιακό μας χώρο και σε αναμονή της ανακοίνωσης με τις λεπτομέρειες των παραπάνω δράσεων του συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί μέσω της παρούσης επικοινωνίας να ευχηθεί δύναμη, υγεία και φωτισμό για την διακονία του έργου σας, που σίγουρα αποτελεί για όλους  σημείο αναφοράς και κατάθεση ψυχής.
                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος                           Ο Γ.Γραμματέας                                         Τα μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου