Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Ανθρωπος και Κοινωνία. Συμβολή στο διάλογο Θεολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας - Του Χ. Ν. Τσιρώνη

εξ 2
Ενα βιβλίο του Λέκτορος του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΦ, Χρήστου Τσιρώνη
εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη, 2013.

Από τον πρόλογο του βιβλίου:

Αποτελεί κοινό τόπο για τις κοινωνικές αλλά και τις ανθρωπιστικές επιστήμες ότι στο σύγχρονο κόσμο συντελούνται ριζικές αλλαγές σε όλο το φάσμα του κοινωνικού βίου και μάλιστα με τόσο καταιγιστικό ρυθμό, που η αποτίμησή τους απαιτεί ψύχραιμο και ακέραιο στοχασμό. Τα αποτελέσματα γρήγορων και εκτεταμένων αλλαγών πολύ συχνά επιφέρουν αβεβαιότητα και αμφίσημα συναισθήματα. Ο ενθουσιασμός μπορεί να εναλλάσσεται με κοινωνική και ηθική αμηχανία. Η μελέτη αυτή επιχειρεί να προσεγγίσει τις κοινωνικές εξελίξεις μέσα από μια διπλή εστίαση, της Θεολογίας και της Κοινωνικής Θεωρίας. Βασική αρχή ανάπτυξης του στοχασμού είναι η διεπιστημονική προσέγγιση αλλά και η πρόθεση συμβολής στη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού πεδίου, όπου οι αναλυτικές κατηγορίες και τα πορίσματα της Θεολογικής Επιστήμης και της Κοινωνικής Θεωρίας εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ερμηνευτικής προσέγγισης της σύγχρονης πραγματικότητας διατηρώντας την αυτονομία των μεθόδων και των προσανατολισμών τους αλλά και συμβάλλοντας σε έναν ευρύτερο διάλογο των επιστημονικών παραδειγμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου