Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Παρέμβαση της ΠΕΘ για την επιμόρφωση θεολόγων στην εφαρμογή ΤΠΕ Β΄επιπέδου
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ανακοινώνει στους συναδέλφους ότι ήδη από τις αρχές τρέχοντος μηνός Μαΐου υπέβαλε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αίτημα για να μην αποκλεισθούν από προσεχή επιμόρφωση στην εφαρμογή των ΤΠΕ Β΄επιπέδου οι θεολόγοι καθηγητές. Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο:Αθήνα, 8 Μαΐου 2012,
     Αριθμ. Πρωτ.100     
Προς
Τον κ. Υπουργό Παιδείας ΔΒΜ και Θρησκευμάτων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Χριστός Ανέστη,

    Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων θα ήθελε να σας παρακαλέσει από μέρους των 2500 -3000 περίπου μελών της και κατόπιν έντονων και αυστηρών οχλήσεων προς το Δ.Σ., να εξετάσετε το παρακάτω αίτημά μας.
    Από το έργο « Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πραξη» του Εκπαιδευτικού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα από την επιμόρφωση β' επιπέδου για την απόκτηση δεξιοτήτων κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού κλπ., και την επίτευξη των σ' αυτή αναφερομένων στόχων που τόσο σημαντικοί κρίνονται και είναι για το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων μας, έχουν αποκλεισθεί οι καθηγητές του κλάδου μας ( ΠΕ01), οι θεολόγοι.
    Έτσι οι θεολόγοι καθηγητές βρίσκονται σήμερα « άοπλοι» μπροστά στη νέα εκπαιδευτική 
πραγματικότητα και στις αυξημένες απαιτήσεις του αναλυτικού προγράματος και του σχολικού εγχειριδίου. Όμως δεν είναι δυνατόν να υστερούν και να υπολείπονται μορφωτικά και υπηρεσιακά άλλων συναδέλφων τους.
    Η Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων ως αρχαιοτέρα και μεγαλυτέρα εκπρόσωπος όλων των συναδέλφων του θεολογικού χώρου, απευθύνει έκκληση σε σας και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ζητά να εξευρεθεί τρόπος ώστε να συμπεριληφθούν και οι θεολόγοι στην προσεχή επιμόρφωση Β' επιπέδου στις ΤΠΕ, που ξεκινά από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Με εξαιρετική τιμή
Γιά το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠρόεδροςΟ Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Χρ. ΦραγκόπουλοςΗλίας Δ. Mπάκος
τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.Δρ Θεολόγος-Φιλόλογος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου