Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Νέο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο: Στον "αέρα" μεταπτυχιακά και διδακτορικά;..

Το κίνδυνο να απωλέσουν το δικαιούμενο “προνόμιό” για τη ένταξη σε ανώτερο βαθμό και υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο – σε σχέση με τους πτυχιούχους του βασικού πανεπιστημιακού τίτλου - αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών (Μ.Sc.) και διδακτορικών (Ph.D) τίτλων σπουδών εξαιτίας απάλειψης της σχετικής διάταξης, η οποία, ενώ υπήρχε στο προσχέδιο νόμου που είχε παρουσιάσει αρχικά το υπ. Οικονομικών, αίφνης, στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου, όλως μυστηριωδώς εξαφανίσθηκε!.. Δημιουργώντας, όπως είναι φυσικό, εύλογους προβληματισμούς για το γεγονός ότι τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά ευρίσκονται πλέον στον "αέρα"...

Ειδικότερα, στο προσχέδιο νόμου νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 6 Οκτωβρίου και στο άρθρο 25 αυτού που αφορούσε στην κατάταξη των υπαλλήλων, αναφέρονταν ρητά ότι:

“Για την κατάταξη των υπαλλήλων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη, έξι (6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη παράγραφο 4, εδάφιο δεύτερο του  άρθρου 6  του παρόντος νόμου, αφαιρούνται δύο (2) έτη”

Ωστόσο, μια εβδομάδα μετά (11 Οκτωβρίου) στο σχέδιο  νόμου που αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του υπ. Οικονομικών η παραπάνω διάταξη όλως παραδόξως απουσιάζει στο σχετικό περί κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων άρθρο 28 και λέμε παραδόξως διότι στη συνημμένη στο σχέδιο νόμου αιτιολογική έκθεση και στην επί του άρθρου 28 αναφορά (σελ. 33) η “προνομιακή” διάταξη για τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, που αναφερόταν στο προσχέδιο, επαναλαμβάνεται  με την ίδια ακριβώς διατύπωση, πράγμα το οποίο οδηγεί σε μια κατ΄ αρχήν εκτίμηση ότι η απουσία στο σχέδιο νόμου της (παρούσας στο προσχέδιο και στην αιτιολογημένη έκθεση) διάταξης για την κατάταξη σε ανώτερο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο των υπαλλήλων που κατέχουν M.Sc. και Ph.D., ενδεχομένως οφείλεται σε παραδρομή.

Στην εκτίμηση αυτή περί παραδρομής οδηγείται κάποιος λαμβάνοντας υπ΄ όψιν του το γεγονός ότι στο σχέδιο νόμου (άρθρο 6, παρ. 4) διατηρείται η “προνομιακή” διάταξη που υπήρχε και στο προσχέδιο (άρθρο 3, παρ.  4) για τους νεοδιοριζομένους που τυγχάνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, κατατασσόμενοι όχι στο εισαγωγικό ΣΤ΄ βαθμό, όπως οι λοιποί νεοδιoριζόμενοι υπάλληλοι ΠΕ, αλλά απευθείας στον Ε΄ και Δ΄ βαθμό, αντίστοιχα.

Λογικά, συνεπώς, αφ΄ ης στιγμής διατηρείται η “προνομιακή” διάταξη κατάταξης για τους νεοδιοριζομένους M.Sc. και Ph.D. θα πρέπει να διατηρείται - για λόγους ίσης μεταχείρισης - και η “προνομιακή” διάταξη για τους ήδη υπηρετούντες M.Sc. και Ph.D. και, κατά το μάλλον, η απουσία της προαναφερθείσας διάταξης για τους υπηρετούντες υπαλλήλους M.Sc. και Ph.D. οφείλεται σε παραδρομή την οποία ο αρμόδιος υπουργός  Ευαγ. Βενιζέλος θα πρέπει εγκαίρως να εξαλείψει, μεριμνώντας για την συμπερίληψη της διάταξης στον υπό ψήφιση νόμο.

Παρεκτός κι αν δεν μιλάμε για εκ παραδρομής απουσία, αλλά για συνειδητή αφαίρεση της διάταξης, πράγμα που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να έχει συμβεί από έναν υπουργό Οικονομικών που τυγχάνει πανεπιστημιακός καθηγητής και άρα, λογικά. θα πρέπει να εκτιμά θετικά και να στηρίζει ανάλογα τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών των εργαζομένων στη δημόσια  διοίκηση. 
                                                                                               XA.AN.
       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου