Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Ορισμός Aναπληρωτή Διευθυντή B/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Με την υπ΄αριθ. 8395/21-10-2011 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Πράντζου – Κανιούρα Κωνσταντίας, και μετά την  υπ΄ αριθ. 6678/26-09-2011 εισήγηση του Δ/ντή B/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας και τη υπ΄ αριθ. 14/18-10-2011 Πράξη του Ανωτέρου Περιφερειακού Υπηρεσιακού  Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Θεσσαλίας,  ορίσθηκε ο Αναγνωστόπουλος Σωτήριος, Δ/ντής του Μουσικού Σχολείου Λάρισας ως Αναπληρωτής του Διευθυντή B/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας ως τη λήξη της θητείας του Δ/ντή Β/μιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας.

(Εδώ η ΑΠΟΦΑΣΗ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου