Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Παρεμβάσεις της "Πρωτοβουλίας Θεολόγων ΑΠΘ" για διορισμούς

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ:

Η "Πρωτοβουλία Θεολόγων ΑΠΘ" απευθύνθηκε προς τον Έλληνα νομικό σύμβουλο σε θέματα κοινοτικού δικαίου (Eurojus) κ. Κωνσταντίνο Δάμη υποβάλλοντας σε αυτόν το Υπόμνημά της με την παρακάτω Επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Eurojus ,

Με την παρούσα διαβιβαστική επιστολή παρακαλούμε να δεχθείτε το Υπόμνημα μας, προς ενημέρωση , παρέμβαση και απάντηση σας.Το Υπόμνημα μας αυτό, διαβιβάζεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Τηλεομοιοτυπίας (FAX) διότι παρά το γεγονός της αποστολής με Συστημένη Αποστολή μέσω ΕΛΤΑ με μοναδικό αριθμό: RE 587350730 GR και με ημερομηνία αποστολής 28-11-2008, όπως μας διαβεβαίωσαν οι υπάλληλοι της Αντιπροσωπείας (κα. Μακεδών), δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί τόσο το κείμενο του Υπομνήματος (5 σελίδων) όσο και τα 4 φύλλα με τις 140 υπογραφές των μελών της Πρωτοβουλίας μας.

Τα κύρια αιτήματα της Πρωτοβουλίας μας (όλα είναι θεσμικά πλην του πρώτου) είναι:

1.) Η διδασκαλία του Θρησκευτικού Μαθήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ.01 Θεολόγοι και η ενδυνάμωση του στην Τεχνική Εκπαίδευση.

2.) Ο επαναπροσδιορισμός του υφιστάμενου πλαισίου πρόσληψης εκκλησιαστικών υπαλλήλων στις κατά τόπους Μητροπόλεις, με ειδική μέριμνα για τους λαϊκούς απόφοιτους της Θεολογίας. Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις αυτές γίνονται εκτός ΑΣΕΠ.

3.) Το ζήτημα των αναθέσεων μαθημάτων (β’ ανάθεση) με προτίμηση στον κλάδο μας, λόγω εγγύτητας των Προγραμμάτων Σπουδών μας, όπως π.χ. της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο.

4.) Η εισαγωγή του Θρησκευτικού Μαθήματος σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης, μιας και συνεχίζεται ο αποκλεισμός μας από τις πράξεις του ΙΔΕΚΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων και τα ΣΔΕ. Στις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ. Στο αντικείμενο της Χριστιανικής Τέχνης στα τμήματα επιμόρφωσης του ΟΕΕΚ (ΙΕΚ Πολιτιστικού).

5.) Η μοριοδότηση της κατηγορίας Έμμεσης ΑμεΑ, (γονείς, αδέλφια, παιδιά, σύζυγοι ΑμεΑ) μέσω ΑΣΕΠ, μιας και με τον σχετικό Ν. 2643/98, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για κανέναν εκπαιδευτικό.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, θα θέλαμε να ερωτήσουμε ώστε να ενημερωθούμε υπεύθυνα για τα εξής:

1.)τις δυνατότητες παρέμβασης της Ευρωπαϊκής επιτροπής προς τις ελληνικές αρχές, για τα
αναφερόμενα στο Υπόμνημα μας.

2.)τις δυνατότητες των αποφοίτων, ώστε μέσα από τις συλλογικές ενώσεις να προσφύγουν στα Ευρωπαϊκά όργανα, όπως στην Επιτροπή Αναφορών και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (για τις περιπτώσεις ι.) αποκλεισμού από προκηρύξεις Π.Ε. Διοικητικού & Π.Ε. Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιι.) μη-διορισμού των θεολόγων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως συμβαίνει με άλλους κλάδους εκπαιδευτικών κ.λπ.)

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Με τον προσήκοντα σεβασμό-Για την Πρωτοβουλία Θεολόγων ΑΠΘ,Η Ομάδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο κ. Κων/νος Δάμης, Eurojus απέστειλε την παρακάτω απάντηση:

Κων/νος Δ. Δάμης Δικηγόρος παρ’ Αρείω ΠάγωΛ.Αλεξάνδρας 91Αθήνα, GR-114 74
Αθήνα 30 Απριλίου 2009Αρ. πρωτ. 35/2009

Κύριο Αθανάσιο ΔΕΒΕΤΖΙΔΗ

Θέμα: Το από 24.4.2009 έγγραφό σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αξιότιμε κύριε Δεβετζίδη,

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή σε συνέχεια της αποστολής του ως άνω εγγράφου σας από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών νομικών συμβούλων στους πολίτες σε θέματα κοινοτικού δικαίου (υπηρεσία Eurojus).Σε σχέση με τα ερωτήματά σας θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής:

1.Σύμφωνα με το άρθρο 149 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας της συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος , καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία.Η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος του κράτους μέλους είναι εθνική αρμοδιότητα.Σε αυτό το πλαίσιο η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα δεν έχει αρμοδιότητα σχετικά με τα θέματα στα οποία αναφέρεσθε.Επομένως για τα εκπαιδευτικά θέματα στα οποία αναφέρεσθε στο έγγραφό σας η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Όσον αφορά τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης, είναι αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.Οι γνώμες που διατυπώνονται από τον Eurojus δεν είναι δεσμευτικές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τιμή

Κων/νος Δάμης, Eurojus

Κοινοποίηση: Κα Μαρία ΚανελλοπούλουΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΓενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Βασιλίσσης Σοφίας 2, 10674 Αθήνα

*Eurojus:

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοινωνία, και προκειμένου να προσεγγίσει καλύτερα τον Ευρωπαίο πολίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στη διάθεση των πολιτών, σε κάθε κράτος μέλος, μία υπηρεσία δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών σε θέματα κοινοτικού δικαίου, με το όνομα « Eurojus ».Ο νομικός αυτός σύμβουλος-Συμβουλεύει τους πολίτες για τις δυνατότητες προσφυγής που προσφέρει η κοινοτική νομοθεσία-Βοηθά τους πολίτες να επιλύσουν προβλήματα επικοινωνίας με τις εθνικές και/ή ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές και-Καθοδηγεί, εφόσον απαιτείται, τους πολίτες προς άλλες πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου