Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Η απόφαση του ΣτΕ για το νόμο Κουράκη

Ο «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η απόφαση του ΣτΕ για το νόμο Κουράκη

Οι εναλλακτικές προσωρινές λύσεις και η ευθύνη του Υπουργείου 

για τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος διαφάνειας και αξιοκρατίας

Πολλά λέγονται και γράφονται αυτές τις ημέρες για το τι μέλλει γενέσθαι μετά την ακύρωση από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) του νόμου Κουράκη (ν. 4327/2015) για τις επιλογές / εκλογές των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων. Ορισμένοι μάλιστα συνδικαλιστές εκτιμούν ότι, για να μην διαταραχθεί η λειτουργία των σχολείων, κλπ., κλπ., θα πρέπει να δοθεί παράταση στους νυν Διευθυντές και εν ευθέτω χρόνω το Υπ. Παιδείας να δρομολογήσει τις διαδικασίες επιλογής νέων Διευθυντών, βάσει νέων κριτηρίων, κλπ., κλπ. Οι προτείνοντες αυτή (η κάποια άλλη εμβαλωματικού χαρακτήρος) λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λησμονούν (ή κάνουν ότι λησμονούν) ότι:

1ον)  αφ΄ ης στιγμής η απόφαση του ΣτΕ έχει αναδρομικό χαρακτήρα (ex tunc), όλες οι επιλογές θεωρούνται ως μη γενόμενες. Είναι δηλ. όχι (απλά) ακυρωτέες, αλλά (ήδη) ακυρωθείσες, συνεπώς αδύναμες να παράγουν έννομα αποτελέσματα, και

2ον) Από τη στιγμή που η απόφαση του ΣτΕ καθαρογραφεί και κοινοποιηθεί επισήμως στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Παιδείας ουδείς εκ των επιλεγέντων του 2015 θα θεωρείται πια Διευθυντής και ο μόνος που θα δύναται να εκπροσωπήσει νόμιμα την οιανδήποτε Σχολική Μονάδα θα είναι είτε ο αναπληρωτής διευθυντής ή υποδιευθυντής (σ΄ όποιες σχολικές μονάδες υπάρχει – κι αυτό συμβαίνει, κυρίως, τις μεγάλες), είτε ο (εκ των εχόντων οργανική θέση σ΄ αυτή) αρχαιότερος (ο έχων τα «πρεσβεία», που λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα) εκπαιδευτικός...

* Oλόκληρο το άρθρο στην "Ελευθερία" της Λαρίσης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου