Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Μια νέα αδικία για τον κλάδο των Θεολόγων

Είναι δυνατόν ο Υπουργός Παιδείας με απόφασή του να παρέχει την Β΄ ανάθεση του μαθήματος της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» και στον κλάδο των Θεολόγων (ΠΕ01) και ο Γενικός Γραμματέας του ιδίου Υπουργείου (Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων) να εξαιρεί ειδικά τους Θεολόγους από την Β΄ ανάθεση συναφούς μαθήματος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.);... Κι, όμως, συνέβη (κι΄ αυτό)!..

Συγκεκριμένα: Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ1/161890/13.10.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.  Γερασίμου Σπάθη με την οποία ορίζονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα), οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγοι) εξαιρούνται από το μάθημα «Κοινωνική Εκπαίδευση», το οποίο είναι το αντίστοιχο του γυμνασιακού μαθήματος της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής».
Με την απόφασή του αυτή ο Γ.Γ. του Υπουργείου ορίζει ως  Α΄ ανάθεση για το μάθημα της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης» τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων) και ΠΕ13 (Πολιτικών Επιστημών)  που το έχουν, πράγματι, ως Α΄ ανάθεση και στο Γυμνάσιο και ως Β΄ ανάθεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ09 (Οικονομολόγων) παραλείποντας τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων) στους οποίους, επίσης, δόθηκε το μάθημα με Β΄ ανάθεση από την τρέχουσα χρονιά (2015 – 2016). Τούτο συνέβη με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 151893/Δ2/29.09.2015 εγκύκλιο του (προϊσταμένου του Γ.Γ. κ.  Γερ. Σπάθη) Υπουργού Παιδείας κ. Νικ. Φίλη, βάσει της οποίας στο μάθημα της «Κοινωνικής και Πολιτικής» η Β΄ ανάθεσή του (που ίσχυε μέχρι τότε μόνο για τους κλάδους ΠΕ02 και ΠΕ09) επεκτάθηκε και στον κλάδο ΠΕ01.
Γιατί, λοιπόν, και προς τι η εξαίρεση των εκπαιδευτικών Θεολόγων (ΠΕ01) από την Β΄ ανάθεση του μαθήματος της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης» στα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»; Γιατί και προς τι η δυσμενής αυτή διάκρισή τους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ09 οι εκπαιδευτικοί των οποίων έχοντας με Β΄ ανάθεση το σχετικό μάθημα στο Γυμνάσιο κρίνονται ικανοί να το διδάξουν, επίσης με Β΄ ανάθεση και στα Σ.Δ.Ε, ενώ οι Θεολόγοι, που επίσης το έχουν ως Β΄ ανάθεση στο Γυμνάσιο, αποκλείονται από την διδασκαλία του με Β΄ ανάθεση στα Σ.Δ.Ε; Να υποθέσουμε ότι η παράλειψη των Θεολόγων (ΠΕ01) έγινε από αβλεψία, από παραδρομή, από αμέλεια; Να υποθέσουμε ότι οφείλεται σε “τυπικούς λόγους” και συγκεκριμένα επειδή ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. η σχετική νέα υπουργική απόφαση για τις αναθέσεις (2015 – 2016); Επί της ουσίας, όμως; Πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ως ευέλικτη δομή του Υπ. Παιδείας υπερβαίνοντας τις γραφειοκρατικές αντιλήψεις και πρακτικές, όφειλε να συμπεριλάβει και τους Θεολόγους (ΠΕ01)  στην Β΄ ανάθεση της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης» στα Σ.Δ.Ε. λαμβάνοντας υπ΄ όψιν της την νέα εγκύκλιο για τις αναθέσεις μαθημάτων (2015 – 2016). Εκτός κι΄ αν η «υπογραφή» του Υπουργού δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν, δεν "μετράει" στις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως, του ιδίου Υπουργείου. Και οι αρχές της ισονομίας, της αξιοκρατίας, της χρηστής διοικήσεως που πάνε στη συγκεκριμένη περίπτωση; Μήπως "περίπατο"... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου