Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

«Μετατάξεις ἐκπαιδευτικῶν κλάδου ΠΕ01 θεολόγων σέ θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἀριθμ Πρωτ. 5643
Διεκπ. 2609

Ἀθήνῃσι 11ῃ Νοεμβρίου 2014

Μέ τή νέα διάταξη τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/ 7.10.2014) ἐπιτρέπεται δημόσιοι ὑπάλληλοι, θεολόγοι - ἐκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ01 νά μεταταγοῦν εἴτε σέ ὑφιστάμενες κενές ὀργανικές θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στίς Ἱερές Μητροπόλεις καί στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἴτε, ἐάν δέν ὑφίστανται κενές ὀργανικές θέσεις ὑπαλλήλων στά ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, μέ μεταφορά τῆς ὀργανικῆς θέσεως (ἡ ὁποία γίνεται μέ τήν ἴδια ὑπουργική ἀπόφαση ἡ ὁποία διενεργεῖ καί τήν μετάταξη τοῦ θεολόγου – ὑπαλλήλου). Κατά τήν οἰκεία διάταξη προβλέπεται ὅτι :

«Εκπαιδευτικοί του κλάδου των Θεολόγων (ΠΕ01) δύνανται να μεταταγούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, με ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού, γνώμης του ΚΥΣΔΕ (εάν ανήκει στη Γενική Εκπαίδευση) ή του ΥΣΔΕΕ (εάν ανήκει στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση) και της σύμφωνης γνώμης της ενδιαφερομένης εκκλησιαστικής αρχής, με ταυτόχρονη μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, οι ως άνω μετατάξεις διενεργούνται με μεταφορά της θέσης, που κατέχουν οι μετατασσόμενοι

Ἡ διαδικασία τῆς μετατάξεως ἐκκινεῖ μέ τήν κατάθεση αἰτήσεως τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ θεολόγου, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ τήν μετάταξή του, ἀκο-λουθεῖ γνωμοδότηση ἀπό τό Κεντρικό Ὑπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (ἐάν ἀνήκει στήν γενική ἐκπαίδευση) ἤ τό Ὑπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης – Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. (ἐάν ἀνήκει στήν ἐκκλησιαστική ἐκπαί-δευση), ἀπαιτεῖται ἐπίσης ἡ σύμφωνη γνώμη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, στήν ὁποία θά μεταταγεῖ ὁ αἰτῶν ὑπάλληλος καί ἡ μετάταξη διενεργεῖται μέ ἔκδοση Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ἀπό τούς ἁρμόδιους Ὑπουργούς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης μέ ταυτόχρονη μεταφορά τῆς ἀντίστοιχης πιστώσεως.

Ἡ νέα αὐτή δυνατότητα ἀναμένεται νά βοηθήσει τήν στελέχωση ἰδίως τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων κατά τήν τρέχουσα περίοδο, καθ' ὅσον ὑφίσταται ἀντικειμενική ἀδυναμία γιά τήν ἄμεση κάλυψη τῶν κενῶν ὀργανικῶν θέσεων ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων ἐν ὄψει τῆς νομοθετημένης περιστολῆς διορισμῶν βάσει τοῦ Ν. 3833/2010 (ἄρθρο 11, ἀναλογία προσλήψεων – ἀποχωρήσεων : 1 πρός 5, καί τῶν ἤδη σωρευμένων ἐκκρεμῶν διορισμῶν, ἀλλά καί τῶν ἀνελαστικῶν προτεραιοτήτων κατ' ἔτος ἄλλων φορέων πού μισθοδοτοῦνται ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό (Ν. 3833/2010, ἄρθρο 10).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

 (Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου