Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

"Αι γενεαί πάσαι..."" Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη ταφή σου προσφέρουσι, Χριστέ μου.
Καθελών του ξύλου ο Αριμαθαίας εν τάφω σε κηδεύει /
Μυροφόροι ήλθον μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Δεύρο πάσα κτίσις ύμνους εξοδίους προσοίσωμεν τω Κτίστη / 


Κλαίει και θρηνεί σε η πάναγνός σου μήτηρ, Σωτήρ μου, νεκρωθέντα / "

Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος·

ουκ εις τέλος οργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνιεί. 

Ού κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν.

Ο Θεός ΑΓΑΠΗ εστί.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου