Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Εγκαίνια εργαστηρίου Χριστιανικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Ποιμαντικής


* Θα συντονίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ποιμαντικής - Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, στα σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης

Τα εγκαίνια του νέου Εργαστηρίου Παιδαγωγικής - Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:00, στο Δ΄ όροφο της Θεολογικής Σχολής.

Σκοπός της ίδρυσης του Εργαστηρίου είναι να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Παιδαγωγικής, της Χριστιανικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής των θεολογικών μαθημάτων και των εφαρμογών τους, που σχετίζονται με τα αντικείμενα της Εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνδέονται με τους σκοπούς του Εργαστηρίου και με τη χρήση πολυμέσων, νέων μεθόδων και Τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αναφέρονται:α) Στη βασική έρευνα σε σύγχρονους τομείς της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Χριστιανικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής των Θεολογικών μαθημάτων.β) Στις εφαρμογές της Παιδαγωγικής σε νέες τεχνολογίες και μετάδοσης της γνώσης, κατά το μέρος που σχετίζονται με αυτές τις εφαρμογές.γ) Στην τεχνολογία της Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης από απόσταση με συστήματα ανοιχτά και ευέλικτα.δ) Στην ανάπτυξη παιδαγωγικών Εφαρμογών σε περιβάλλοντα πολυμέσων και ιδεατής πραγματικότητας σε ειδικούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.ε) Στην ανάπτυξη υλικού μάθησης και διάδοσης των εφαρμογών της Παιδαγωγικής και της Χριστιανικής Παιδαγωγικής για ειδικές ομάδες χρηστών.

* Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ (2009 - 2012) το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Εργαστήριο θα συνεργαστεί άμεσα με 52 σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου