Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου για θεολόγους - θρησκευτικά

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ THΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΗΤΑ:

Διορισμούς θεολόγων στα Δημοτικά

Σχολεία σε Μητροπόλεις και Μουσεία *


* Τμήμα επιμόρφωσης θεολόγων στη περιφέρεια Θεσσσαλίας με έδρα τη Λάρισα σχεδιάζει να συστήσει η Θεολογική του ΑΠΘ

Tο διορισμό θεολόγων – και – στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος, όπως συμβαίνει με τους καθηγητές ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής και μουσικής για τα αντίστοιχα μαθήματα, ζητά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με έγγραφο που απηύθυνε προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αρη Σπηλιωτόπουλο.

Η Ιερά Σύνοδος με το υπ’ αριθμ. 4312/3-3-2009 έγγραφό της, το οποίο υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, θέτει στον κ. Σπηλιωτόπουλο σειρά αιτημάτων για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου των θεολόγων και κυρίως για την αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει τους νέους πτυχιούχους, ενώ παράλληλα ζητά την έκδοση εγκυκλίου με την οποία θα κατοχυρώνεται, βάσει και της συνταγματικής επιταγής, η υποχρεωτικότητα παρακολούθησης του μαθήματος για τους Ορθοδόξους χριστιανούς. Αναλυτικότερα η ΔΙΣ στο έγγραφό της αναφέρει:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δ.Ι.Σ.

«Προς τον Eξοχώτατον κ. Aριστόβουλον Σπηλιωτόπουλον, Υπουργόν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενταύθα.

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 5ης μηνός Φεβρουαρίου έ.ε, διεξήλθεν τα Πορίσματα - Προτάσεις της Ημερίδος «Εκκλησία και Θεολόγοι», η οποία διεξήχθη με την συνεργασίαν της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, την 22αν Νοεμβρίου 2008 εις το Διορθόδοξον Κέντρον της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης και απεφάσισεν όπως παρακάλεση υμάς να εξετάσητε, εις το πλαίσιον της αρμοδιότητος υμών, την δυνατότητα της ικανοποιήσεως των εξής προτάσεων:

α) Αύξησις του αριθμού των κατ' έτος διοριζομένων Θεολόγων προκειμένου να καλυφθή η αδιοριστία 4.000 και πλέον πτυχιούχων Θεολογίας.

β) Αύξησις των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών εις την Δευτεροβάθμιον, Γενικήν, Τεχνικήν καί Έπαγγελματικήν Έκπαίδευσιν.

γ) Διορισμός Θεολόγων και εις την Πρωτοβάθμιον Έκπαίδευσιν διά την διδασκαλίαν του μαθήματος των Θρησκευτικών, ως συμβαίνει με τους Καθηγητάς Ξένων Γλωσσών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής διά τα αντίστοιχα μαθήματα.

δ) Δυνατότης συμμετοχής των πτυχιούχων τής Θεολογίας εις διαγωνισμούς, εις τους οποίους μετέχουν και οι πτυχιούχοι των λοιπών Θεωρητικών Σχολών.

ε) Αξιοποίησις Θεολόγων εις τον Θρησκευτικόν Τουρισμόν.

στ) Διορισμός 100 Θεολόγων εις το ποιμαντικόν έργον της Εκκλησίας, κατόπιν προτάσεως των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων.

ζ) Διορισμός Θεολόγων ως ξεναγών Μουσείων ή Εκθέσεων Βυζαντινών ή Μεταβυζαντινών Κειμηλίων.

Προς τούτοις, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισεν όπως και αύθις έκφραση την παγίαν θέσιν Αυτής περί της υποχρεωτικής διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Χριστιανούς Ορθοδόξους μαθητάς, ως και το Σύνταγμα ορίζει, και παρακάλεση υμάς όπως αγαθυνόμενος αποστείλητε σχετικήν διευκρινιστικήν Έγκύκλιον.

Επί δε τούτοις, έχοντες δι' ελπίδος ότι εν τω εγνωσμένω σεβασμώ υμών προς την Έκκλησίαν θέλετε ικανοποιήσει δικαίως τα ως είρηται. αιτήματα και επικαλούμενοι, επί την υμετέραν Εξοχότητα πλουσίαν την Χάριν του Θεού και το άπειρον Αυτού έλεος, διατελούμεν μετ' ευχών διαπύρων».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Τη άποψή του περί επιτακτικής ανάγκης διορισμού θεολόγων καθηγητών για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία, διετύπωσε και ανέλυσε ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, καθηγητής Παιδαγωγικής κ. Ιωαν. Κογκούλης, μιλώντας προχθές στην εκπομπή «Θεολογία και Κοινωνία» της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας (96,3 FM) και στον δημοσιογράφο – θεολόγο κ. Χάρη Ανδρεόπουλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικό ρεπορτάζ με το υπόμνημα που κατέθεσε στο ΥΠΕΠΘ ο κοσμήτορας της Θεολογικής δημοσιεύθηκε στη «Ελευθερία» (27/3/09, σελ. 12).

Υπενθυμίζεται ότι ο κοσμήτορας της Θεολογικής του ΑΠΘ σε επιστολή που απηύθυνε προς τον υπ. (και η οποία, ολόκληρη, δημοσιεύεται στο ιστολόγιο της Ενωσης Θεολόγων ν. Λάρισας,

http://theologylar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html) αναφέρει πως «διαπιστώνει ότι υπάρχει μια σαφής τάσης περιθωριοποίησης του μαθήματος των Θρησκευτικών και κατ’ επέκταση της ελληνορθόδοξα προσανατολισμένης Παιδείας» καθώς επίσης ότι «σημαντικός ίσως αριθμός δασκάλων δεν επιθυμεί να διδάξει το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Κατόπιν τούτων ο κοσμήτορας της Θεολογικής εισηγείται στον υπουργό Παιδείας το μάθημα των Θρησκευτικών να διδάσκεται στο Δημοτικό Σχολείο: α) Από Θεολόγους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους προς τούτο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και, β) Η δίωρη διδασκαλία του να επεκταθεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, όπως συμβαίνει σε αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(πχ Γερμανία, Κύπρο κλπ). «Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να επισημάνω», υπογραμμίζει ο κ. Κογκούλης, «ότι δεν είναι δυνατόν ο Ελληνικός λαός να ανέχεται την σαφώς διαφαινόμενη τάση και επιθυμία μιας δυναμικής μειοψηφίας να αποχρωματίσει την Παιδεία μας σταδιακά και να την αποκόψει από τις ρίζες της».

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Τέλος, ο κ. Κογκούλης μιλώντας χθές στην «Ε» ανέφερε ότι η Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ είναι διατεθειμένη να συμβάλλει στη περαιτέρω ακαδημαϊκή αναβάθμιση των αποφοίτων της και γι΄αυτό το σκοπό προωθεί τη ίδρυση επιμορφωτικών τμημάτων "Δια Βίου Εκπαίδευσης" για υπηρετούντες στη Β/βάθμια εκπαίδευση θεολόγους καθηγητές, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να ιδρυθούν αντίστοιχα τμήματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλους) που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών (στα Δημοτικά). Επεσήμανε μάλιστα ότι σχεδιάζεται να λειτουργήσουν επιμορφωτικά τμήματα εξακτινωμένα στις περιφέρειες, και σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται τμήμα για τη Θεσσαλία, με έδρα στη Λάρισα.


ΧΑ.ΑΝ.


* ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ στην εφημ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ν. Λάρισας (Τρίτη, 31/03/2009, σελ. 18)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου